Lielā Talka Naujenes pagastā 2016

Lai gan 23. aprīļa rīts nebija viens no siltākajiem un saulainākajiem rītiem, tomēr naujenieši braši sarosījās un, diezgan kuplā skaitā, devās uzkopt savai ikdienai un atpūtas brīžiem  izmantojamās teritorijas. Ceļinieka ciemata 428. mājas iedzīvotāji (9 cilv.) sakopa savas mājas pagalmu, tam pieguļošo teritoriju un salasīja atkritumus blakus esošajā mežā, Vecstropu iedzīvotāji (12 cilv.) lasīja atkritumus mežā, uzkopa garāžu kooperatīva un tam pieguļošo teritoriju. Savukārt, Kraujas ciema iedzīvotāji (9 cilv.) lasīja atkritumus mežā, kurā labprāt pastaigājas paši, bet nemēslo. Lociku ciema dzīvojamās mājas Nr. 8 dzīvokļu īpašnieki kā katru gadu, arī šogad sakopa mājas teritoriju gan ārpusē, gan iekšpusē. Talkā piedalījās vairāk par 20 mājas iedzīvotājiem.  Sargelišķu ciemā, lasot atkritumus uz ceļa Butiški – Židina, talkoja Urbānu ģimene. Paldies jums par atsaucību un rosību talkas dienā!

—–Naujenes pagasta pārvalde, pašvaldības iestādes un struktūrvienības aktīvi strādāja visu Lielās talkas nedēļu. Lāču pamatskola sakopa ne tikai savu skolas teritoriju, bet arī salasīja atkritumus atpūtas vietās Lociku ciemā un gar visu Lidostas ielu, sakopa piemiņas vietas. Naujenes pamatskola, tāpat ka ik gadu, arī šogad salasīja atkritumus gar valsts autoceļu „ Izvalta-Naujenes st.-Krivāvi”  posmā no Ciršu ciema līdz Naujenes stacijai,  sakopa  apkārtni skolas tuvumā. Naujenes jaunatnes un sporta centrs salasīja atkritumus Hoftenbergas parkā, Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde uzkopa Alejas ielu, Naujenes kultūras centra darbinieki sakopa  blakus ēkai atrodošos zaļo zonu. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra darbinieki uzkopa neapsaimniekotās ēkas 18.novembra ielā 386 teritoriju. Pagasta pārvaldes saimniecības daļas darbinieki lasīja atkritumus neapsaimniekotajā bijušās degvielas uzpildes stacijas teritorijā Lociku ciemā. 23. aprīlī pagasta pārvaldes darbinieki  talkoja  Juzefovas parkā, uzkopjot Naujenes stadionam pieguļošo teritoriju. Daugavpils novada pašvaldības administrācijas kolektīvs sakopa bijušo Markovas kapsētas teritoriju un savāca atkritumus Slutišķu sādžā un Markovas takā. Talkojot visas nedēļas garumā un 23. aprīlī savākti 420 maisi ar atkritumiem. Mēs esam gandarīti par kopā paveikto! Paldies visiem talciniekiem!  

FOTOGALERIJA