Lielā talka Naujenes pamatskolā

Pavasara vēstneši jau aktīvi visiem izziņoja par siltā laika iestāšanos. Siltās sezonas atklāšanā ieviesta kāda ļoti vērtīga tradīcija – Lielā talka, kurā visi apvienojamies labu darbu veikšanai. 

Jau vairākus gadus katru pavasari mūsu skolas saime aktīvi piedalās Lielajā talkā. Arī šogad, 24. aprīlī, Naujenes pamatskolas darbinieki un skolēni aktīvi iesaistījās Lielās Talkas misijā, rīkojot dažādas aktivitātes skolas teritorijas sakopšanā. Tā kā skolas un tai blakus esošā teritorija ir liela, tad katrai klasei tika ierādīta noteikta teritorija. Lai darbs ritētu raiti un kārtīgi, tad katram talkotājam bija jāņem līdzi darba cimdi. Turklāt talkotāji tika ekipēti ar divu krāsu maisiem, jo  šogad talkas norisē ir jaunums – dalītā atkritumu vākšana, kas nozīmē, ka atkritumus vācām divu krāsu maisos: 1) zilajos – PET, stikla/skārda iepakojums utml. 2) baltajos – papīrs/kartons. 

Sākumskolas skolēni sakopa pagasta ceļa malas. Tuvāk skolai esošo ceļu malas aizvien pavasaros ir gana piemēslotas. Žēl, ka aizvien atrodas cilvēki, kas vienkārši tuvākajos krūmos vai ceļmalā izmet savas vecās drēbes, sadzīves atkritumus.

7. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju stādīja eglītes teritorijā, kas atrodas blakus skolas stadionam. Čaklas darba rokas gaidīja gan skolas apkārtne, gan teritorija ap veco skolas ēku, gan apstādījumi, gan puķu dobes un zālāji. Šeit aktīvi darbojās vecāko klašu skolēni un skolas tehniskie darbinieki.

Ir neviltots prieks kopā ar skolēniem piedalīties šādās talkās, lai paši savām rokām varam rūpēties par apkārtējo vidi, kurā dzīvojam un mācāmies. Pēc padarītā darba bija patiess gandarījums gan par tīrajām ceļmalām, gan par sakārtoto skolas teritoriju. Un vēl – bija ļoti labi visiem kopā pastrādāt!

Liels paldies visiem par darbošanos un skolas apkārtnes sakopšanu! Liels prieks un lepnums par visiem mūsu skolēniem! Lai sakoptā skolas apkārtne priecē ne tikai mūs, bet arī mūsu skolas viesus!

FOTOGALERIJA