Lieldienu jampadracis Naujenes pamatskolā

Glabā Lieldienu sauli sirdī,

Glabā Lieldienu prieku arvien,

Lai pazūd tumsa, kas dvēseli tirdī,

Lieldienu saule, lai atspīd arvien!

Gaišie Lieldienu svētki nāk ar atmodu dabā, ar saulītes un siltuma gaidīšanu. Šie ir svētki pavasarim, kurus var svinēt trīs dienas. Arī mēs – Naujenes pamatskola – svinējām Trešās Lieldienas. Lieldienas ir prieka svētki, tādēļ trešajās Lieldienās Naujenes pamatskolas skolēnus gaidīja šo svētku lustes un izdarības. Pasākuma atklāšanā tika skaitītas tautasdziesmas, ticējumi un minētas Lieldienu mīklas.

Šajā dienā ar savām skanīgajām balsīm skolu pieskandināja skolas vokālais ansamblis “Ķipariņi” (skolotāja Līvija KOROĻKOVA) un 6.klases skolniece Santa BULE, kā arī skolas folkloras kopa “Mazā Rūžeņa” (vad. Inga ZEILE).

Pasākuma turpinājumā kopā ar folkloras kopas bērniem un Ingu gājām jautrās Lieldienu rotaļās.

Prieka un jautrības netrūka šajā beidzot saulaini pavasarīgajā dienā, bet vislielākais gandarījums bija par olu ripināšanu. Skolēni no mājām bija atnesuši ļoti krāšņas olas, un visi varēja tās ripināt. Katrs vēlējās, lai viņa Lieldienu ola aizripotu vistālāk. Protams, bija arī uzvarētāji. Olu ripināšanas sacensībās uzvarēja 2.kl. skolnieks Aleksejs TIMONINS, 2.vieta – 4.kl. skolnieki Artjoms JEROŠONOKS un Nikita PROHOVSKIS, 3.vieta – Markus DĀRZNIEKS (2.kl.), Normunds ZUJEVS (2.kl.), Romāns ŠIĻINS (4.kl.).

Noskaidrojām arī, kurai klasei bija šajā dienā visvairāk olu un vislielākais to svars. Pārliecinošu 1.vietu ieguva 4. klase (35 olas – 2100 g; 2. vieta – 8. kl. (22 olas – 1420 g) un skolotāju komanda (19 olas – 1280 g); 3.vieta – 2. un 3.kl. (18 olas – 1200 g), savukārt ar viskrāšņākajām olām šajā dienā lepojās Alisa KISLAJA (1.kl.); Aleksejs TIMOŅINS (2.kl.),  Sabīne PETROVSKA 9 3.kl.), Anželika SINKEVIČA (4.kl.), Megija JUNKULE (6.kl.), Arina JEROŠONOKA (8.kl.), Dāvis Daniels KURSIŠS (9.kl.).

Paldies bērniem un vecākiem par brīnišķīgi skaistajām Lieldienu oliņām! Lieldienas ir nosvinētas un dabā ar nepacietību gaidīsim mazliet aizkavējušos pavasari. Ļoti ceram, ka nākamgad šie svētki priecēs mūs ne tikai ar jautrību, bet arī ar siltāku laiku!

Fotogalerija