Literārā stunda Naujenes pamatskolā

2018.gada 3. maijā latviešu izcilajam dzejniekam Imantam Ziedonim paliktu 85 gadi. Godinot tautā iemīļotā dzejnieka un publicista piemiņu, maijs tiek pasludināts par I.Ziedoņa mēnesi.

I.Ziedoņa mēneša ietvaros Naujenes pamatskolā 9. maijā notika literārā stunda “Imants Ziedonis “Krāsainas pasakas”, kuru 3. – 4. klases skolēniem  vadīja Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA. Stundas mērķis – dziļāk iepazīstināt skolēnus ar I.Ziedoņa biogrāfiju un daiļradi, popularizējot skolēnu vidū “Krāsainās pasakas”.

Tikšanās laikā sākumskolas skolēniem A. Soldatjonoka saprotamā valodā pastāstīja par dzejnieka svarīgākajiem biogrāfijas posmiem un daiļradi. Kopā ar skolēniem bibliotekāre atraktīvā veidā atcerējās I.Ziedoņa pasaku saturu: skolēni kārtoja priekšmetus, dzīvas būtnes pēc krāsām, atcerējās pasaku saturu, kā arī visi kopā meklēja pasakās pazudušos vārdus. Prieks bija vērot mūsu skolēnus, jo viņi atceras latviešu valodas stundās I.Ziedoņa lasīto pasaku saturu un tāpēc ātri izpildīja visus uzdevumus.

Paldies par sadarbību Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI!

Fotogalerija