Literārās stunda “Velniņi” Lāču pamatskolā

29. janvārī Lāču pamatskolā norisinājās Rūdolfa Blaumaņa 155 gadu jubilejai veltīta literārā stunda “Velniņi”. Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iepazīstināja 4. – 5. klases skolēnus ar rakstnieka biogrāfiju, daiļradi un pasakas “Velniņi” galvenajiem varoņiem. Šajā grāmatā autors stāsta par diviem maziem velniņiem, kas izbēg no elles un nokļūst uz zemes. Izmantojot savas burvju spējas, velniņi nolēma izjokot godīgo zemnieku, bet visi viņu ļaunie iecerētie darbi pārvēršas labajos. Skolas bibliotekāre Skaidrīte ar 5. klases skolēniem  nolasīja interesantākus pasakas fragmentus. Stundas turpinājumā bibliotekāres kopā ar skolēniem apsprieda velniņu nedarbus un secināja, ka ļaunums nevar skart to, kas pats ir labs un labam būt ir jaukāk, interesantāk. Literārās stundas noslēgumā skolēni piedalījās spēlē, kurā bērni iejutās saimnieka lomā un cīnījās ar velniņu nedarbiem.

Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele