Lociku ciemata jaunieši aicina noslēgt vasaru ar paaudžu volejbola turnīru

Lociku ciemata jaunieši aicina Naujenes pagasta iedzīvotājus piedalīties paaudžu volejbola turnīrā, kas norisināsies 31. augustā Lociku ciematā 17:00 (tikšanās pie Naujenes kultūras centra). Turnīrā var pieteikties jauniešu un vecāko paaudžu komandas sešu cilvēku sastāvā, sūtot pieteikumus uz e-pastu bjc_naujene@inbox.lv vai iesniedzot tos personīgi Naujenes jaunatnes un sporta centrā. Paaudžu volejbola turnīrs kļūs par noslēdzošo projekta „Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana Daugavpils novadā” pasākumu Lociku ciematā. —–Kopš projekta īstenošanas sākuma Lociku ciemata jaunieši ir aktīvi piedalījušies jauniešu istabas izveidē un iekārtošanā, jauniešiem aktuālās informācijas apkopošanā, kā arī kā brīvprātīgie ir iesasitījušies Naujenes pagasta pasākumos. Projekta ietvaros Locikos tika organizēti brīvprātīgā darba, informatīvie un sporta pasākumi. Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.