Māras Cielēnas 65 gadu jubilejai veltīta literārā stunda

 “Pie mums ir zila jūra, 
Pie mums ir tumša pļava;
Pie mums ir brīnumjauki…” /M. Cielēna/
        2019. gada 10. maijā Naujenes pamatskolas pirmklasnieki apciemoja Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļu, lai piedalītos Māras Cielēnas 65 gadu jubilejai veltītajā literārajā stundā “Man ir pasaku redze…”. Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iepazīstināja bērnus ar jubilāri, latviešu bērnu grāmatu autori, rakstnieci un dzejnieci, viņas biogrāfiju un daiļradi. M. Cielēnas brīnišķīgas grāmatas izkrāso ikdienu, vairo labas domas un darbus, iedvesmojot bērnus lasīt, sapņot, fantazēt un sacerēt pašiem.
    Bērni apskatīja M. Cielēnas plašu grāmatu kolekciju, Naujenes tautas bibliotēkā ir vairāk nekā 30 šīs autores grāmatu. Bērni iepazīstinājās ar kokspokiem un princesi Aurēliju, gotiņu Mūmīti un teliņu Teo, jaukiem ērmiņiem Jabūtu un Janebūtu un citiem pasaku varoņiem. Kopā ar pelīti Grieti un pelīti Dārtu bērni lasīja grāmatu “BURTUMĀJA”, spēlēja “burtu spēlītes”, lasīja Māras Cielēnas dzejoļus kopā ar bibliotekāri, bet daži skolēni lasīja tos priekšā no galvas. 
     Paldies Naujenes pamatskolas 1. klases klases audzinātājai Alitai Kokinai par sadarbību un palīdzību lasīšanas veicināšanas pasākumu un projektu realizēšanā.
  Māras Cielēnas pasaku un dzejoļu grāmatas gaida savus mazos un lielos lasītājus Naujenes tautas bibliotēkā!