Margaritas Labonarskas dzejas krājuma prezentācija Naujenes tautas bibliotēkā

2022.gada 8.jūnijā Naujenes tautas bibliotēkas Lasītavā notika Margaritas Labonarskas grāmatas “Дыхание жизни” prezentācija.  Margarita Labonarska ir Naujenes pagasta iedzīvotāja, dzejniece, amatiermāksliniece, kura prezentēja savu, nu  jau piekto autordzejas  krājumu, kurā ir iekļauta  jaunākā dzeja,  mākslas darbu fotogrāfijas, stāsti gan bērniem, gan  pieaugušiem. Dzejnieces pirmais dzejas krājums “Domu mozaīka” publicēts 2009.gadā, sadarbībā ar Naujenes tautas bibliotēku un literāro darbnīcu “Ruslo-L” . Margaritas Labonarskas dzejoļi ir iekļauti 15 citu autoru izdevumos.  Bibliotēkas organizētos poētiskos pasākumos dzejniece piedalās jau no 2006. gada. Grāmatas prezentācijas laikā dzejniece pastāstīja par dzejas krājuma tapšanas gaitu. Pasākumā skanēja dzejas krājumā “Дыхание жизни” iekļautie dzejas darbi – autores izpildījumā un ne tikai, kā arī varēja apskatīt Margaritas Labonarskas  mākslas darbu izstādi. Pasākuma laikā  muzicēja vijolnieks N.Sļusars un dziedāja  Olga Jukuma un  Ņina Prusakova. Margaritu Labonarsku  ar dzejas krājuma iznākšanu apsveica  vietējie  un Daugavpils dzejnieki un  mākslinieki: Stepanīda Miloševiča, Valentīna Prudnikova, Jekaterina Andrejeva, Jevgēnijs Vetlovs u.c. Grāmatas prezentācijas noslēgumā autore uzdāvināja dzejas krājumu ar autogrāfu bibliotēkai un pasākuma apmeklētājiem.
Apsveicam  dzejnieci Margaritu Labonarsku  ar jaunajiem radošajiem panākumiem un novēlam viņai neapstāties pie sasniegtā! Vairāk skat.šeit https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2022/06/mlabonarskas-jauna-dzejas-krajuma.html