Mārtiņam Vaikulam Atzinība Vēstures valsts 26.olimpiādē

Ir noslēgusies Vēstures valsts 26. olimpiāde 9. klašu skolēniem, kura 19. februārī notika  Rīgas Franču licejā. Olimpiādē savas zināšanas un prasmes bija uzaicināti pierādīt 75 Latvijas skolu devīto klašu pārstāvji, tai skaitā arī Naujenes pamatskolas 9. klases skolnieks Mārtiņš VAIKULS.

No VISC esam saņēmuši ļoti iepriecinošu ziņu – Vēstures valsts 26. olimpiādē mūsu Mārtiņš VAIKULS ar 120 iegūtajiem punktiem ir ieguvis godpilno Atzinību (līdz III pakāpei pietrūka tikai 2 punkti).

Ļoti lepojamies ar Mārtiņa sasniegumiem valsts mērogā un no sirds sveicam gan Mārtiņu, gan vēstures skolotāju Ingu ČALENKO! Paldies Mārtiņam un vēstures skolotājai Ingai ČALENKO par ieguldīto darbu! Paldies Mārtiņa vecākiem par atbalstu!