Mārtiņdienu sagaidot

Rudens mūsu skolā ienāca ar daudzkrāsainajām dārzeņu kompozīcijām.Visčaklākie  1.- 4. klašu skolēni piedalījās konkursā „Dārzeņu pārvērtības”. Kāposti, burkāni, kabači, ķirbji pārvērtās par dažādiem pasaku varoņiem un priekšmetiem. Mārtiņdienā  sākumskolēni jautri pavadīja starpbrīžus,  tika izspēlētas un izdejotas rotaļas un dejas. Pēc mācību stundām skolā valdīja liela rosība, jo darbojās Mārtiņdienas tirdziņš, kur skolēni tirgoja ar pašceptiem pīrādziņiem,  cepumiem un pankūkām. Apmierināti bija gan pārdevēji, gan pircēji. Jautrā gaisotnē noritēja šīs dienas aktivitātes.