Masļeņica Lāču pamatskolā

Kopš senseniem laikiem Masļeņica ir visjautrākie tautas svētki. Masļeņica – garšīgas pankūkas, jautras rotaļas, dziesmas, dejas un citas jautras izklaides, kā arī atvadas no ziemas un pavasara sagaidīšana.

Lāču pamatskolas pedagogi un izglītojamie pēc senām tradīcijām mēģināja padzīt ziemu un pamodināt dabu no miega. Jautrā nedēļa sākās pirmdien ar Masļeņicas «Sagaidīšanu». Ceturtās klases izglītojamie sveicināja Masļeņicu ar labiem vārdiem, dzejas rindām un dziesmu. Otrdien otrās klases izglītojamie pastāstīja par «Saspēles dienu», iemācīja jautru rotaļu visai skolas saimei, dziedāja un dejoja. Par trešo dienu – «Kārumnieci» – skolēni uzzināja no trešās klases izglītojamiem. Bērni pastāstīja par dienas tradīcijām, parādīja jautru lugu, nodziedāja dziesmu. Ceturtdien visus izglītojamos un pedagogus pulcēja skolas foajē astotās klases izglītojamie, lai pastāstītu par «Svinēšanu» jeb «Plašo ceturtdienu». Astotā klase iepriecināja visus ar jautro spēli. Piektdien visa skolas saime pulcējās skolas pagalmā, kur visus sagaidīja piektās dienas -«Sievasmātes vakarēšanas» – prezentācija. Piektās klases izglītojamie sagatavoja priekšnesumu par piekto un sesto Masļeņicas dienu – «Svaines vakarēšanu». Bet septītā klase iepazīstināja visus ar pēdējo dienu – «Piedošanas svētdienu». Svētki skolas pagalmā turpinājās ar jautrām rotaļām: vizināšanos ar ragaviņām, virves vilkšanu, spilvenu kaujām. Izklaidi ārā sagatavoja devītās klases izglītojamie kopā ar skolas direktoru – sporta skolotāju. Skolas ēdnīcas darbinieki cienāja ar smaržīgām, garšīgām pankūkām un karstu zāļu tēju. Svētku kulminācija  bija  atvadas no Masļeņicas. Lielā ” Masļeņicas” lelle tika sadedzināta, pavadot ziemu.

Nedēļas laikā bērni uzzināja par senām ” Masļeņicas” tradīcijām, piedalījās pasākumos un paši organizēja izklaides. Paldies skolas tehniskiem darbiniekiem par lelles izgatavošanu un palīdzību pasākuma organizēšanā! Liels paldies skolas ēdnīcas darbiniekiem par atsaucību un garšīgām pankūkām! Paldies pedagogiem par palīdzību bērniem priekšnesumu sagatavošanā un bērniem par jautru un jauki pavadītu nedēļu!

Fotogalerija

Lāču pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Jeļena Ovčiņņikova