Mēs esam daļiņa no Latvijas

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņiem novembris ir īpašs laiks, kad domas, darbi un dažādas aktivitātes izgaismo Latvijas un ģimenes nozīmi un sevis apzināšanos šajā kopumā. Mazākie Latviju izzina kā savu ģimeni un mājas, iepazīst valsts simbolus – karogu, ģerboni, Valsts prezidentu, himnu. Mācību gada tematiskais plānojums paredz novembrī aptvert ļoti daudz informācijas, kas ir svarīga un bērniem saistoša: Mārtiņi, Lāčplēša diena, 18. novembris  Dažādās vecuma grupās tēma tiek apgūta atšķirīgi, par to liecina arī daudzveidīgie nosaukumi: «Es svinu!», «Mana Latvija», «Es un mana Latvija», «Manas mājas ir Latvija», «Es Latvijā». Pašlaik, kad kopīga svinēšana nav iespējama, rotājam katrs savu telpu, vidi un arī sirsniņas, dāvājot prieku sev un citiem, gūstot apziņu, ka arī mēs esam daļiņa no ģimenes, tautas un Latvijas. Atzīmējot Mārtiņus, bērni iepazinās ar tautas tradīcijām, 10.novembrī, pirms Lāčplēša dienas 6.gadīgie  bērni kopā ar sporta skolotāju  dalījās pārdomās un sprieda, ka karavīram jābūt stipram, drosmīgam, vīrišķīgam un bezbailīgam un pēc tam rādīja savu spēku, veiklību un ātrumu un pierādīja visiem, ka spēs aizstāvēt mūsu Latviju. No 15. līdz 17. novembrim katra  grupa  organizēja valsts dzimšanas dienai veltītu svētku rītu, lai 103. gadskārtā vēlētu daudz laimes Latvijai.

Latvijas mēnesī bērni ar sveču gaismiņām prot savu zemi gan uzzīmēt, gan ar mīlestībā un labestībā radītiem darbiņiem piestarot un sasildīt.