Mēs par tīro Latviju!

Šogad Lāču pamatskolas kolektīvs aktīvi iesaistījās makulatūras  un bateriju vākšanas konkursos. Bateriju vākšanā aktīvākie bija 4. un 6. klases skolēni. Bet makulatūras vākšanā piedalījās visa skolas saime. Pateicoties kopā padarītam darbam, mūsu skola ierindojās 158. vietā. Pavisam makulatūras vākšanas konkursā 2017./ 2018. mācību gadā piedalījās 408 skolas un pirmskolas izglītības iestādes. Mēs esam savākuši 1800 kg makulatūras. Visaktīvākā bija 4. klases skolniece Alisija Ovčiņnikova, kura nodeva gandrīz 200 kg makulatūras. Visaktīvākie bija 2., 4. un 5. klases skolēni. 4., 5.  klases skolēni palīdzēja bibliotekārei iesaiņot un nogādāt makulatūru 1. stāvā. Īpašs paldies 6. klases skolniekiem Oļegam Grustānam un Eduardam Kurgalovam, kā arī 5. klases skolniekam Denisam Hazrjatovam,  kuri palīdzēja bibliotekārei un skolas tehniskajiem darbiniekiem iekrāvāt makulatūru mašīnā.

Pateicos visiem skolēniem, vecākiem un skolotājiem, kuri iesaistījās makulatūras vākšanas konkursā! Ceru, ka arī nākošgad būsiet tikpat aktīvi, piedaloties makulatūras vākšanā! Būsim aktīvi makulatūras vākšanā, saudzēsim dabu!

 

Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele