Mūsu darbinieki ne tikai citus māca, bet aktīvi mācās arī paši!

  1. novembrī amatu meistars keramikā Valdis Grebežs piedāvāja NPII “Rūķītis” darbiniekiem iespēju izmēģināt savas spējas “sarunāties ar mālu”, veidojot, lipinot, izjūtot māla zemes spēku. Darbs ar mālu nomierina un rodas saikne ar dabu. Nodarbības laikā atklājas, ka daudziem no mums ir radošās spējas un apslēptie talanti. Darba rezultāts radīja visiem prieku un sajūsmu. Mūsu veidotie darbi rotās iestādes telpas. Iegūtas zināšanas skolotājas nodos bērniem veidošanas nodarbībās. Paldies Valdim Grebežam par fantastisko nodarbību!