Muzejpedagoģiskās nodarbības

Nodarbību tēmas:

  1. Nauda un laika zīmes (Muzeja stunda sniedz zināšanas par naudaszīmēm Latvijā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, veidojot prasmi iegūt vēsturisko informāciju no pirmavotiem)
    Mērķauditorija: 5.-12. kl. ( 40min)
  2. Bruņinieku stāsti (Muzeja stunda veido priekšstatu par Dinaburgas viduslaiku pili un Naujenes pilskalnu)
    Mērķauditorija: 5. – 9. kl. (40min)
  3. Latgaliešu pirts un veselība (Muzeja stunda veido priekšstatu par senajām pirts tradīcijām, pirts veidiem, senlatviešu priekšstatiem par veselību) Mērķauditorija: 5. – 7. kl. (40min)
  4. Vecticībnieku dzīvesveids un kultūra (Muzeja stunda veido priekšstatu par vecticībnieku apģērbu, lūgšanās rituāliem, tradicionālo māju apbūvi) Mērķauditorija: 5. – 12. kl.(40min)
  5. Tēlniece Valentīna Zeile (Muzeja stunda veido priekšstatu par V.Zeiles dzīvi un radošo darbību, iepazīstina ar V.Zeiles mākslas darbiem ) Mērķauditorija: 9.-12. kl. (40min)