Muzicēšanas kolektīvi

 

Akordeonistu orķestris – diriģente Tatjana Jukuma

Pūtēju orķestris- diriģents Jānis Grinberts 

Instrumentālais ansamblis – vadītājs Giršs Kagans