NAUJENĒ IESKANDINĀJA JUZEFOVAS PARKU!

13.septembrī Naujenē, Juzefovas parkā izskanēja pirmais Juzefovas parka festivāls, šajā dienā parks vizēja, žvadzēja, mirdzēja, rībēja un skanēja! Juzefovas parka festivāls tika organizēts Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas no 2014. līdz 2020. gadam projekta “Parki bez robežām” ietvaros. Projekta ietvaros veikta Juzefovas parka pārbūve un festivāla laikā ikvienam apmeklētājam bija iespēja apskatīt kā parks ir mainījies, piedalīties sporta un radošajās darbnīcās, apskatīties “Zaļo klasi”, klausīties veselības skolas stundas (Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”), apmeklēt burvīgus koncertus, kā arī apmeklēt Naujenes Novadpētniecības muzeju un tā izstādes (projekts ENI LLB-1-216 “Seno amatu dzīve”).

PALDIES sakām: Naujenes Novadpētniecības muzeja kolektīvam, “Zaļās klases” māksliniekam un amatu meistaram Valdim Grebežam, vēja zvanu autoriem – Ilonai Šaušai, Varim Vilcānam, Aleksandram Maijeram, Veselības skolas stundu vadītājām – Andai Radziņai, Lidijai Ribkinai, Jekaterinai Kreipānei, pasākuma vadītājiem – Anitai Lipskai un Mārim Susejam, folkloras kopām – Ambeļu kultūras nama folkloras kopai “Speiga” (Ingrīda Skutele), Naujenes kultūras centra folkloras kopai “Rūžeņa” (Inga Zeile), Madonas kultūras nama folkloras kopai “Vērtumnieki” (Ingrīda Grudule), Dubnas pagasta kultūras nama folkloras kopai “Atzola” (Marija Umbraško), Bebrenes kultūras nama folkloras kopai “Ritam” (Rita Kalvāne), Kalupes pagasta folkloras kopai “Kolupkas” (Rita Jegorova), Izvaltas folkloras kopai “Izvoltīši” (Anda Leikuma), Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopai “Svātra” (Sarmīte Teivāne), Vaboles pagasta etnogrāfiskajam ansamblim “Vabaļis” (Artūrs Uškāns), Jaungulbenes tautas nama folkgrupai “Dadzes” (Inta Zellīte), radošo aktivitāšu vadītājiem – Maijeru ģimenei, Ingai Krekelei, Dzintrai Abaronei, Jolantai Bārai, “Kurmīšu tējām”, Valentīnai Bulei, DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta biodaudzveidības laboratorijai, Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centram “Rāzna”, biedrībai “Sikspārņi”, Oļegam Belousam, Viktoram Andruškevičam,  Marhileviču ģimenei, Dariusam Bašķavičusam, Sergejam Komļevam, Sergejam Karobeško un Natālijai Kotonai, Vairim Nartišam, folkgrupai “Māsas Dimantas”, apvienībai “Latgalīšu Reps”, SIA “AJV Grupa” (Andrim Varaksinam), Daugavpils novada domei, projektu koordinatorei Jutai Valainei, Daugavpils novada Kultūras pārvaldei, Naujenes pagasta pārvaldei, Biedrībai RAXTU SĒTA, visiem tehniskajiem darbiniekiem, brīvprātīgajiem un festivāla apmeklētājiem.

Aicinām ikvienu, kurš vēl nav paguvis apskatītes burvīgo Juzefovas parku, noteikti apmeklēt to, iepazīt parka floru un faunu caur “Zaļo klasi”, ieklausīties nomierinošajās vēja zvanu skaņās vai arī vienkārši izbaudīt mierpilnu rudenīgu pastaigu Juzefovas parkā.

Uz tikšanos nākamajā gadā!

 

Naujenes kultūras centrs,

Muzeja iela 6, Lociki

Tālrunis uzziņām 654 74268

Fotogalerija