Naujenē tika organizēta bērnu nometne “Baby camp”

Vasaras brīvlaiks tas ir laiks, kad bērni var papildināt savas zināšanas un prasmes, iepazīt jaunus draugus, iemācīties dejot, dziedāt un vispār lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Tieši šādas iespējas tiek piedāvātas bērnu dienas nometnēs. Ik vasaru Naujenes jaunatnes un sporta centrs organizē nometni Daugavpils novada bērniem. Naujenes jaunatnes un sporta centram gadu gaitā ir izveidojušās labas tradīcijas ar Naujenes pamatskolas kolektīvu, kur viena no galvenajām ir nometnes organizēšana.—–

Arī šis gads nebija izņēmums un no 6. jūnija līdz 28. jūnijam Naujenes pamatskolas telpās tika organizēta bērnu dienas nometne „Baby camp”, kur 38 Daugavpils novada bērni varēja bērni papildināt savas angļu valodas zināšanas, atpūsties, uzkrāt spēkus, kā arī iegūt sev jaunus draugus. Viena no nometnes raksturīgākajām īpašībām ir audzinātāju individuālā pieeja katram bērnam, ņemot vērā viņa prasmes un iespējas. Bērnu tika nodarbināti un ieinteresēti ar sporta sacensību, viktorīnu, radošo darbnīcu un ekskursijas palīdzību. Šogad bērni apmeklēja zirgu saimniecību „Untumi”, kur katrs nometnes dalībnieks varēja iejusties jātnieka lomā, tāpat tika organizēts jahtas brauciens pa Rāznas ezeru.

Daudzi pateicības vārdi atskan no vecāku puses par nometnes organizēšanu, Naujenes jaunatnes un sporta centrs no savas puses grib izteikt pateicības vārdus Naujenes pamatskolas administrācijai un kolektīvam par savu ieguldījumu novada bērnu dzīves daudzveidošanā, kā arī Naujenes pagasta pārvaldei par ieguldīto darbu nometnes īstenošanā.