Naujenes kultūras centra videoapsveikums Lāčplēša dienā

Mēs esam un būsim stipri! Iedegsim Lāčplēša dienas svecītes katrs savas mājas logā, cerības un ticības liesmiņu savās sirdīs! Ar pateicību sirdī pieminēsim tos, kuri sūros un smagos apstākļos cīnījās par Latviju, un darīsim labus darbus mūsu Latvijas nākotnei!

“Laimdotas dziesma” no rokoperas “Lāčplēsis”

Mūzika: Zigmars Liepiņš

Librets: Māra Zālīte

Dzied: Aiga

Foto: Olga Kuzmina
2020 gada 11. novembrī