Naujenes MMS panākumi Rēzeknē

2023. gada 3.martā trīs Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēknes devās uz Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu, lai pārstāvētu savu skolu, VII Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēles un IP Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā.

Konkursā tika aicināti piedalīties Latgales reģiona mūzikas skolu audzēkņi, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle. Konkursa kupls dalībnieku skaits  tika dalīts divās grupās: 1-3.klašu audzēkņi un 4.-6. klašu audzēkņi.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolu veiksmīgi pārstāvēja 2.klases audzēkne Agata Golovāne (klarnete, ped.V.Skutāns), 3.klases audzēkne Arina Kopilova (klarnete, ped.V.Skutāns) un 6.klases audzēkne Anastasija Ņikitina(eifonijs, ped.A.Petrovs).

Ar lielu prieku un lepnumu sveicam visus konkursa dalībniekus, jo šajā konkursā arī mūsu skolas audzēkņi ir ieņēmuši godalgotas vietas. Sveicam Agatu Golovāni ar iegūto I vietu, Anastasiju Ņikitinu ar  II vietu  un pateicība par piedalīšanos konkursā Arinai Kopilovai.