Naujenes Mūzikas un mākslas skola informē

2019. gada 22. martā Naujenes Mūzikas un mākslas skolas skolotājs Giršs Kagans kopā ar akordeona spēles audzēkņiem piedalījās Bajāna un akordeona mūzikas festivālā “Bajāns-Fest 2019” (Braslava). Pasākumu rīkoja skolas sadarbības partneris – Braslavas bērnu mākslas skola sadarbībā ar Braslavas rajona izpildkomitēju. Festivālā piedalījās solisti un ansambļi no Postaviem, Novopoloickas un Mjoriem.  Klausītājiem ļoti patika mūsu skolas audzēkņu sniegums, un festivāla beigās nospēlēja Braslavas akordeonistu orķestris visiem klātesošajiem par prieku.