Naujenes Mūzikas un mākslas skolā notika Mogiļevas Valsts mākslas ģimnāzijas-koledžas audzēkņu koncerts

22. – 23. oktobrī Sadarbības līguma ietvaros  Naujenes Mūzikas un mākslas skolā notika Mogiļevas Valsts mākslas ģimnāzijas-koledžas audzēkņu koncerts, administrācijas un skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs un pedagogu meistarklases Akordeona spēlē. Meistarklases vadīja Mogiļevas Valsts mākslas ģimnāzijas-koledžas skolotājs Grigorijs Čibisovs.