Naujenes Mūzikas un mākslas skola veic jauno audzēkņu uzņemšanu Mūzikas un Mākslas nodaļās

Uzņemšana

Naujenes Mūzikas un mākslas skola
Daugavas 29, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,
tālr.: 65450287, e-pasts: Naujenes_mms@inbox.lv; nmms@inbox.lv
Skolas darba laiks no 8.00 līdz 20.00
Nodarbības: no 13.00 līdz 19.40
Mūzikas nodaļa

Uzņem 6-13 gadus vecus audzēkņus šādās izglītības programmās:

  • Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle, Klavierspēle;
  • Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonijas spēle, Trombona spēle;
  • Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, Kontrabasa spēle;

Mākslas nodaļa

Uzņem 7-13 gadus vecus audzēkņus.

Visi mākslas nodaļas apgūst šādus mācību priekšmetus:

  • Zīmēšana;
  • Gleznošana;
  • Kompozīcija;
  • Mākslas valodas pamati;
  • Darbs materiālā;
  • Veidošana;
  • Papīra plastika.

Skolas absolventi saņem Diplomu par profesionālo ievirzes izglītības programmas apguvi.