Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Daugavas iela 29, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5451,
Tālrunis 654 50287,
Fakss 654 76857,
E-pasts: nmms@inbox.lv

Iestādes darba laiks: no 8.00 līdz 20.00, stundas sākas no 13.00 līdz 20.00

 

Personas datu apstrādes Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība, (Naujenes Mūzikas un mākslas skola, reģistrācijas Nr. 4274902226, Daugavas iela 29, Krauja, Naujenes pagasts,  Augšdaugavas novads, LV 5451, tālr. 65450287, e-pasts: nmms@inbox.lv)

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv, tālr.: 65422281

Personas datu aizsardzības politika: šeit

 

PAR MUMS

Kārtība attālinātā mācību procesa nodrošināšanai

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas darbu reglamentējošie noteikumi no 01.09.2020.

MUZICĒŠANAS KOLEKTĪVI

PEDAGOGI

MĀCĪBU GADA REZULTĀTI

KONKURSS “NAUJENE”

KONKURSS “NAUJENE WIND”

UZŅĒMŠANA

GALERIJA

PĀRSKATI

AKTUALITĀTES

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS