Naujenes Mūzikas un mākslas skolai – 25

Naujenes Mūzikas un mākslas skola ar krāšņu koncertu atzīmēja savas pastāvēšanas 25 gadadienu. Lai gan gadu skaits nav liels, Naujenes Mūzikas un mākslas skola savu vārdu Latvijā ir nostiprinājusi kā augsta līmeņa mācību iestāde, kura var lepoties ar audzēkņu sasniegumiem un plašu starptautisku sadarbību. Koncertā priekšnesumus sniedza skolas audzēkņi, absolventi, skolotāji, kolektīvi un skolas draugi.

—–“Gadu gaitā skola ir paplašinājusies un augusi gan telpu ziņā, gan mākslinieciskajā sniegumā,” norādīja skolas direktors Spodris Kačāns. “Šobrīd skolā mācās 160 audzēkņi un ir akreditētas 8 izglītības programmas. Skolā darbojas zināmi pašdarbības kolektīvi – Naujenes Pūtēju orķestris, Akordeonistu orķestris un Instrumentālā kapela. Pēdējo piecu gadu laikā skola ir piedalījusies 115 Starptautiskajos un valsts konkursos, 28  festivālos un koncertos, 30 konkursu žūrijas darbā, kas notika 16 dažādās valstīs.”

Īpaši direktors atzīmē faktu, ka 2015.gadā skola tika uzņemta Starptautiskajā akordeonistu konfederācijā – skola šobrīd ir pirmā un vienīgā Latvijas pārstāve prestižajā organizācijā. Tāpat skola iestājusies Starptautiskajā Mūzikas skolu kopā “Con Anima”.

Pasākuma noslēgumā skolas kolektīvu sveica virkne gan vietējo, gan starptautisko draugu. Skola sadarbojas ar Lietuvu, Igauniju, Poliju, Vāciju, Somiju, Šveici, Serbiju, Bosniju un Hercogovini, Bulgāriju, Nīderlandi, Austriju, Itāliju, Izraēlu, Brazīliju, Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu.

Daugavpils novada domes vārdā tika pasniegti Pateicības raksti direktora vietniekam izglītības jautājumos Voldemāram Skutānam, skolotājiem Nataļjai Redinai, Valentīnai Bagirjanei, Nikolajam Sļusaram, Aleksandram Vanjaginam, lietvedības sekretārei Olgai Safonovai un audzēkņu vecākiem Ennatai un Oļegam Čornijiem.

Atzinības rakstus piešķīra skolotājiem Giršam Kaganam un Ņinai Laškovai,

Savukārt pedagogiem Ruslanam Margevičam, Jānim Grinbertam un Spodrim Kačānam tika piešķirti Valsts Nacionālā kultūras centra Atzinības raksti.

FOTOGALERIJA

Foto un teksts: www.daugavpilsnovads.lv