Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi starptautiskajā ansambļu mūzikas festivālā Baltkrievijā

Jau trešo reizi Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkni piedalījās starptautiskajā ansambļu mūzikas festivālā “Raduga sozvučij” Šarkovščinas pilsētā, Baltkrievijā.
Arī šogad skolas ansamblis, pedagoģes Tatjanas Jukumas vadībā, pierādīja, ka ir atklāti jebkuriem radošiem izaicinājumiem un nopelnīja festivālā II kārtas Diplomu.
Paldies skolas vadībai, skolotājiem, audzēkņiem un viņu vecākiem par atsaucību un gatavību piedalīties konkursā, jo tā ir lieliska iespēja attīstīt ansambļa muzicēšanas tradīcijas, skatuvisko pieredzi, veicinot kolektīva radošo darbību un attīstību.