Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu panākumi

   

2013. gada 29. novembrī Naujenes Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Ruslana Margeviča audzēkņi piedalījās III Jūlija Grūtupa Klarnetes spēles jauno izpildītāju konkursā Dobeles Mūzikas skolā. Ejžens Gulbis izcīnīja Diplomu par III vietu, Artūrs Sukonkins – Pateicības rakstu. Koncertmeistars Gļebs Beļajevs. —–

2013. gada 30. – 1. decembrī Drogobičas pilsētā (Ukraina) notika VI Starptautiskais akordeonistu konkurss «Узоры Прикарпатья». Konkursā piedalījās 200 dalībnieku no 5 valstīm. Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestris ieguva Diplomu par I vietu (vadītāja Tatjana Jukuma), Ričards Kokins – Diplomu par II vietu (skolotājs Giršs Kagans).

2013. gada 28. – 29. novembrī Zambrovā (Polija) notika Vitolda Lutoslavska IV Starptautiskais klavierspēles konkurss, kurā Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Ksenija Maksimenko ieguva Diplomu (skolotāja Nataļja Redina).