Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšana 2017./2018. mācību gadam

Mūzikas nodaļa

Uzņem 6-13 gadus vecus audzēkņus šādās izglītības programmās:

Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle, Klavierspēle;

Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonijas spēle;

Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle.

Konsultācijas no 14. augusta līdz 30. augustam.

 

Mākslas nodaļa

Uzņem 7-13 gadus vecus audzēkņus.

Visi mākslas nodaļas apgūst šādus mācību priekšmetus: Zīmēšana, Gleznošana, Kompozīcija, Mākslas valodas pamati, Darbs materiālā, Veidošana, Papīra plastika.

Konsultācijas no 14. augusta līdz 30. augustam.

 

Skolas absolventi saņem Diplomu par profesionālo ievirzes izglītības programmas apguvi.