Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Ziemassvētku priekšnesums pirmsskolas iestādē “Rūķītis”

Mēs visi jutām Ziemassvētku gaisotni, un, lai radītu svētku noskaņojumu, 11.decembrī bērnu dārzā “Rūķītis”  notika Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts.
Ar mīlestību šo koncertu organizēja un vadīja skolas pedagoģe V.Bagirjane, kā koncertmeistare piedalījās pedagoģe M.Livanoviča.
Paldies Naujenes pirmsskolas iestādes administrācijai par ielūgumu, ilggadēju sadarbību un iespēju jaunajiem mūziķiem sagādāt prieku citiem.

Lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks nāk ar mirdzumu acīs un dvēselē!

Lai naskais rūķis laimi nes,
Līdz malām pilnu maisu.
Un pajūk visas nelaimes
Kā putekļi pa gaisu!