Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Instrumentālais ansamblis Lietuvā

Svētdien, 23.februārī, Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Instrumentālais ansamblis piedalījās GALA koncertā III starptautiskā instrumentālā kamermūzikas konkursa ietvaros. Konkurss noritēja Viļņā, Lietuvas Republika.
Konkursa organizators ir Jaunā Viļņas Mūzikas skola, kuras audzēkņi vairākkārt piedalījušies Naujenes Mūzikas skolas organizētos starptautiskos konkursos, jauno pūšaminstrumentu izpildītāju konkursā “Naujene WIND” un solistu-akordeonistu konkursā “Naujene”.
Instrumentālā ansambļa dalībniekiem: Ksenijas  Panovskas, Artūra Kudeika, Ievas Deiko, Veronikas Panovskas, Elizabetes Siņevičas, Diānas Siņevičas, Olgas Jukumas un Ričarda Kokina sastāvā, ir izdevusies lieliska iespēja gan noklausīt konkursa viesu, profesionālā klavieres trio “FortVio” uzstāšanos, gan parādīt savu izpildes meistarību Viļņas pilsētas rāts zālē.
Skolas vadība pateicas pedagogam,Tatjanai Jukumai, par skolēnu sagatavošanos dalībai starptautiskā mēroga pasākumā, ka arī izteic pateicību Lietuvas pusei par sadarbību un viesmīlību.
Cerams, ka uzstāšanās Viļņā papildinās ansambļa muzicēšanas tradīcijas, ka arī veicinās jauno izpildītāju radošo izaugsmi un attīstību.