Naujenes Mūzikas un mākslas skolas kolektīva sastāvs 2018. / 2019. mācību gadam

Naujenes Mūzikas un mākslas skola 2018./2019. mācību gadā

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pedagoģiskais sastāvs 2018./2019. mācību gadā

 • Ruslans Margevičs, skolas direktors;
 • Giršs Kagans ( Akordeona spēle);
 • Tatjana Jukuma (Akordeona spēle, Akordeonistu orķestra vadītāja);
 • Ņina Laškova (Akordeona spēle);
 • Svetlana Vasiļjeva (Akordeona spēle);
 • Anna Grigorjeva (Akordeona spēle);
 • Valentīna Bagirjane (Klavierspēle);
 • Enriko Galickis (Klavierspēle, Vispārējās klavieres);
 • Margarita Limanoviča (Klavierspēle);
 • Gļebs Beļajevs (Klavierspēle);
 • Nikolajs Sļusars (Vijoles spēle, Kontrabasa spēle);
 • Inga Zeile (Vijoles spēle);
 • Jānis Grinberts (Pūtēju orķestra vadītājs);
 • Juris Murnikovs (Klarnetes spēlē, Saksafona spēle);
 • Aleksandrs Vanjagins (Trompetes spēle, Eifonijas spēle);
 • Gints Ratnieks (Trompetes spēle);
 • Romāns Maskaļūns (Trombona spēlē, Eifonijas spēle);
 • Svetlana Kļavinska (Teorētisko priekšmetu pasniedzēja);
 • Anita Karpenko (Vizuāli plastiskā māksla);
 • Jūlija Luļļe (Vizuāli plastiskā māksla)