Naujenes Novadpētniecības muzejs

 

 

Adrese: Skolas ielā 1, Naujenes ciems, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV 5462
Tālrunis: +371 654 71321, mob. tālrunis: +371 26532508 vai +371 29468988.
E-pasts: naujenesmuzejs@inbox.lv
Mājas lapa http://naujenesmuzejs.lv/

Informācija sociālajos tīklos:

https://www.facebook.com/Naujenesmuzejs/

https://www.facebook.com/naujene/

 

Naujenes Novadpētniecības muzejs ar ārpusmuzeja ekspozīciju „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta”- tā ir Daugavpils novada kultūrvēsturiskā mantojuma neizsīkstoša krātuve, kurā jūs varat iepazīties ar Naujenes pagasta un tā tuvākās apkārtnes vēsturi, dabu, etnogrāfiju, arheoloģiju, vecticībnieku un latgaliešu dzīvesveidu un tradīcijām.

Muzeja misija ir:

“Vairot iedzīvotāju izpratni un zināšanas par sava novada bagāto kultūras mantojumu, saglabājot un popularizējot Naujenes pagasta, tā tuvākās apkārtnes un aizsargājamā ainavu apvidus „Augšdaugava”  kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistītas nemateriālās un materiālās kultūras liecības, īpašu uzmanību pievēršot tēlnieces Valentīnas Zeiles un vecticībnieku kultūras mantojumam, vietējām tradīcijām un sadarbībai ar šo tradīciju kopējiem, dažādu novada vēsturisku kolekciju veidošanai un tūrisma attīstībai.”

Naujenes Novadpētniecības muzejs ir Daugavpils novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība. 1996. gada 29.maijā Naujenes pagasta padome pieņēma lēmumu par muzeja izveidošanu.
Šo gadu laikā ir paveikts daudz- savākti vairāk nekā 21000 eksponātu, izveidotas pastāvīgās ekspozīcijas, tai skaitā naujeniešu lepnums- tēlnieces Valentīnas Zeiles galerija, apmeklētājiem piedāvātas daudzveidīgas tematiskās izstādes, izglītojošas programmas un pasākumi. Naujenes Novadpētniecības muzejs ir viens no nedaudzajiem Latvijas pašvaldību muzejiem, kurš 2017. gadā izejot atkārtoto akreditāciju ir atkārtoti akreditēts uz 10 gadiem.

MUZEJA DARBA LAIKS

[Pamatekspozīcijas Skolas ielā 1, Naujenē]:

oktobris – aprīlis

pirmdiena – piektdiena 8:00-17:00

sestdiena, svētdiena- slēgts

 

maijs – septembris

pirmdiena – piektdiena 8:00-17:00

sestdiena – 10:00-17:00

svētdiena – slēgts

 

Ārpusmuzeja ekspozīcija “Slutišķu vecticībnieku lauku sēta”

[ Slutišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads]:

oktobris – aprīlis

pieejama tikai grupām [sākot no 10 cilvēkiem] iepriekš piesakoties

 

 

 

maijs – septembris

trešdiena – svētdiena 10:00-19:00

pirmdiena, otrdiena – brīvdiena

Lai apmeklētu ekspozīciju pirmdien un otrdien ir iepriekš jāpiesakās.

 

 

Muzeja grupu apmeklējumus, aktivitātes, dalību radošajās darbnīcās un gida pakalpojumus lūgums laicīgi pieteikt pa tālruni 6 5471321; 29468988; 26532508 vai e-pastu naujenesmuzejs@inbox.lv

ADMINISTRĀCIJA:
Muzeja direktore: Evita Kusiņa- Koļesņika (tālr.65471321, mob. tālr. 26532508,29468988; e-pasts: evita.kusina@inbox.lv);
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.30;
pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 – 13.00.

SPECIĀLISTI:
Krājuma glabātāja:

Indra Taškāne (tālr. 65471321, e-pasts: i.taskane@inbox.lv);
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
P,O,T,C,P no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.30; pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 – 13.00.

Izstāžu un ekspozīciju organizatore:
Ina Vaikule (tālr. 65471321 vai mob. tālr.29358096, e-pasts ina.vaikule@inbox.lv)
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.30; pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 – 13.00.

Vecākā muzeja speciāliste: Māra Kampāne (tālr. 65471321, mob. tālr.26762578; e-pasts marite@inbox.lv)
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.30; pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 – 13.00.

Vairāk informācijas par muzeju, tā funkcijām, krājumu, piedāvājumu, pakalpojumiem skat. mājas lapā www.naujenesmuzejs.lv

MUZEJA PIEDĀVĀJUMS
Pastavīgās ekspozicijas
Izstādes
Radošās darbnīcas
Ekskursiju piedāvājums
Muzejpedagoģiskās nodarbības
Cenrādis

AKTUALITĀTES, AKCIJAS, PASĀKUMI

LIELAIS AUGŠDAUGAVAS MUSTURDEĶIS

NOVADNIEKI

MUZEJA VIRTUĀLĀS IZSTĀDES

Personas datu apstrādes Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība, (Naujenes Novadpētniecības muzejs, reģistrācijas Nr. 90009238984, Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts,  Augšdaugavas novads, LV 5462, tālr. 65471321, e-pasts: naujenesmuzejs@inbox.lv)

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv, tālr.: 65422281

Personas datu aizsardzības politika: šeit