Naujenes pagasta biedrība “Sieviešu klubs “Šarms” uzsāk projekta “Krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni!”” realizāciju

15.augustā Naujenes pagasta biedrība “Sieviešu klubs “Šarms”” ir parakstījusi līgumu ar Latvijas Vides aizsardzības fondu par projekta “Krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni!”” realizāciju.

—–Projekta mērķis ir veidot Naujenes pagasta bērnu izpratni par dzimtās vietas dabas vērtībām, aizsargājamiem augiem, kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām,  simboliku un kultūru, tādējādi veicinot bērnu patriotisko audzināšanu un vietas piederības apziņu, stāstot bērniem par Naujenes pagasta vēsturi, dabas vērtībām, vēsturiskajiem un tūrisma objektiem, iestādēm.

Projekta īstenošanas rezultātā 1000 eksemplāros tiks izdota krāsojamā uzziņu grāmata bērniem “Izkrāso Naujeni!”, kas kalpos kā jauns Naujenes pagasta prezentacijas, novadpētniecības un dabas pētniecības metodiskais materiāls. Tiks veidota arī grāmatas elektroniskā versija, kas būs pieejama visiem interesentiem.

Projekta realizēšanas laiks: 02.08.2014. – 28.11.2014.

Piešķirtais projekta finansējums: EUR 1866,00.

 

Informāciju sagatavoja:

Aļona Annišineca