Naujenes pagasta čempionāts novusā 2022

Piedalies Naujenes pagasta atklātajā čempionātā novusā. Aicināts piedalīties ikviens interesents un novusa spēles cienītājs! 21. maijā Muzeja ielā 6, Locikos. Sākums 10:00!

 

NOLIKUMS

Mērķi un uzdevumi

 1. Popularizēt un veicināt  novusa spēles attīstību Naujenes pagastā un Augšdaugavas novadā.
 2. Veicināt pagasta iedzīvotāju interesi par sporta aktivitātēm.
 3. Noskaidrot 2022. gada Naujenes pagasta čempionus novusā.
 4. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana.

Laiks un vieta

 1. Novusa čempionāts notiks gada 21. maijā plkst. 10.00.
 2. Spēles notiks Naujenes Kultūras centra sporta  zālē, Locikos, Muzeja iela 6.
 3. Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā līdz plkst. 9.45.

Sacensību vadība

 1. Sacensības organizē un vada Naujenes pagasta pārvalde, Naujenes pagasta novusa sekcija. Sacensību galvenais tiesnesis Aleksandrs Rakovskis (tel. 29805068)

Dalībnieki

 1. Sacensībās piedalās Naujenes pagasta, Augšdaugavas novada un uzaicinātie Latgales reģiona novusisti. Atļauts piedalīties 2008. gadā dzimušiem un vecākiem spēlētājiem.

Sacensību reglaments 

 1. Sacensības notiks 3 kategorijās, “Vīri Pro”, “Jaunieši” un “Sievietes”. Čempionāta kārtību, spēles setu skaitu un dalībnieku kategorijas pēc pieteikto dalībnieku skaita nosaka sacensību galvenais tiesnesis. Sacensības notiek pēc LNF 2008.gada 25.janvāra apstiprinātiem novusa spēles noteikumiem. Dalībnieki spēlē ar savām nūjām un ripām, taču nepieciešamības gadījumā nūjas varam arī nodrošināt.

Apbalvošana

 1. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un kausiem.

Pieteikumi

 1. Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā līdz plkst. 9.45. Iepriekšējie pieteikumi līdz 20. maijam, jāiesniedz pa tālruni 22019135 vai 25903893, e – pasts: naujene.sports@gmail.com