Naujenes pagasta Juzefovas parkā izskanēja folkloras kopu sadziedāšanās pasākums „Atvasara Juzefovā”.

 

11.septembrī Naujenes pagasta Juzefovas parkā nu jau piekto reizi notika folkloras kopu sadziedāšanās pasākums „Atvasara Juzefovā”. Vēsturiskajā Juzefovas parkā uz radošajām izdarībām un sadziedāšanos pulcējās 10 kolektīvi no vairākiem novadiem. Pasākumā piedalījās Daugavpils novada kolektīvi – Naujenes kultūras centra folkloras kopa „Rūžeņa” (vad. I. Zeile), Dubnas pagasta folkloras kopa „Atzola” (vad. M. Umbraško), Nīcgales pagasta folkloras kopa “Neicgalīši” (vad. I. Bozoviča), Skrudalienas pagasta vokālais ansamblis “Līgaviņas” (vad. R. Almakajeva), Daugavpils LKC folkloras kopa „Svātra” (vad. S. Teivāne), Krāslavas novada kolektīvi – Ūdrīšu pagasta folkloras kopa „Rudzutaka” (vad. A. Tuče), Izvaltas bērnu folkloras kopa „Mozī Latgalīši” (vad. S. Stivriņa), Aglonas folkloras kopa “Olūteņš” (vad. M. Bicāne), Krustpils kultūras nama krievu vokālais ansamblis “Bariņa” (vad. O. Agafonova) un tālie viesi no Kurzemes puses – Nīcas etnogrāfiskais ansamblis (vad. L. Zeile). Paldies kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem par skanīgo koncertu!

Pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem bija iespēja nobaudīt dārza “stiprākā” dārzeņa – ķiploka – vareno garšas spēku, ievingrināt pirkstus māla veidošanas darbnīcā, pārbaudīt savas atmiņas spējas un zināšanas lielformāta atmiņas spēlē “Latvju zīmes”, kā arī ar taustes palīdzību atpazīt ikdienā lietojamos putraimus un to izstrādājumus.

Naujenes kultūras centra kolektīvs pateicas Ķiploku Darbnīcai Armanda Koržeņevska personā un Ilonai Abdulajevai par darbnīcu organizēšanu, Ilmāram Locikam par atbalstu viesu uzņemšanā, Regīnai Prohovskai par garšīgo cienastu, Valdim Grebežam par ērto deju grīdu. Naujenes novadpētniecības muzeja kolektīvam pateicamies par pasākuma dalībniekiem piedāvāto iespēju apskatīt muzeja ekspozīciju “Slutišķu vecticībnieku māja”. Paldies Naujenes pagasta pārvaldes kolektīvam par atbalstu pasākuma rīkošanā. Pateicamies Daugavpils novada domei par finansējuma piešķiršanu un domes priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai par klātbūtni pasākumā.

Uz tikšanos Juzefovā nākamgad!Paldies par piedalīšanos Ķiploku Darbnīcai Armanda Koržeņevska personā un Ilona Abdulajeva! Paldies Ilmāram Locikam par atbalstu viesu uzņemšanā, Regīnai Prohovskai par garšīgo cienastu! Pateicamies Daugavpils novada domei par finansējuma piešķiršanu un domes priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai par klātbūtni pasākumā! Uz tikšanos Juzefovā nākamgad!!!Paldies par piedalīšanos Ķiploku Darbnīcai Armanda Koržeņevska personā un Ilona Abdulajeva! Paldies Ilmāram Locikam par atbalstu viesu uzņemšanā, Regīnai Prohovskai par garšīgo cienastu! Pateicamies Daugavpils novada domei par finansējuma piešķiršanu un domes priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai par klātbūtni pasākumā! Uz tikšanos Juzefovā nākamgad!!!