Naujenes pagasta Juzefovas parkā izskanēja folkloras kopu sadziedāšanās pasākums „Atvasara Juzefovā”.

Svētdien, 2015. gada 13. septembrī, Daugavpils novada Naujenes pagastā, Juzefovas parkā nu jau ceturto reizi izskanēja folkloras kopu sadziedāšanās pasākums „Atvasara Juzefovā”, kas šogad noritēja starptautiskā folkloras festivāla „Baltica” atskaņās.

—–

Sadziedāšanās svētki sākās ar Svēto Misi Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, pēc kuras kolektīvu dalībnieki pulcējās Juzefovas parkā uz radošajām izdarībām – kabaču zaptes vārīšanu ar pavārīti Regīnu Prohovsku, klūgu pīšanu ar Višķu amatnieku ciema meistarēm, loka šaušanu ar kokamatnieku Vari Vilcānu un gāzbetona ķirbja veidošanu ar meistaru Valdi Grebežu. Kāds no dalībniekiem šajā laikā labprātāk apskatīja Naujenes novadpētniecības muzeja piedāvātās ekspozīcijas un izstādes, cits – vienkārši baudīja saulaino laiku patīkamā sabiedrībā.

Pasākuma turpinājumā uz improvizētās skatuves – Juzefovas muižas pamatiem – omulīgā un mājīgā atmosfērā, par ko jāpateicas pasākuma namamātei Ingai Zeilei, izskanēja koncerts. Sadziedāšanās svētku dalībniekus sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un viņas novēlētais „lai latgaliešu dziesmas aizskan līdz pat Juzefovas muižas parka koku galotnēm”, šķiet,  ir piepildījies. Vienpadsmit kolektīvi no vairākiem novadiem dalījās ar sava novada, dzimtās vietas mantojumu – dziesmām, dančiem, stāstiem, anekdotēm. Dziesmās tika izdziedātas dažādas sadzīves tēmas – kāzas, talkas, Latgales meitu darba tikums, vecākās paaudzes dziedātāji deva padomus demogrāfiskās situācijas uzlabošanai. Raitiem soļiem Juzefovā tika izdejoti „Rozā danči”, „Latgaliešu rokenrols” un citi lustīgi deju gabali.

Koncerta noslēgumā pateicībā par piedalīšanos pasākumā katrs kolektīvs saņēma Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un AS „Latvijas valsts meži” atbalstītā projekta “Folkloras kopu sadziedāšanās pasākuma „Atvasara Juzefovā”, vēsturiskā Juzefovas muižas parka un folkloras kopu atpazīstamības veicināšana un popularizēšana” ietvaros tapušās kolektīvu vizītkartes un brošūras par vēsturisko Juzefovas muižas parku, folkloras kopu sadziedāšanās pasākumu „Atvasara Juzefovā” un folkloras kopām, kuras tika izveidotas ar mērķi piesaistīt jaunus dalībniekus un veicināt vēsturiskā Juzefovas muižas parka un folkloras kopu sadziedāšanās pasākuma „Atvasara Juzefova” atpazīstamību Latgales reģionā un Latvijā.

Kolektīvi saņēma arī Juzefovas ābolu vīnu, kurš tika darināts no iepriekšējā gadā spiestās ābolu sulas un īpašo Juzefovas kabaču zapti, kura tika pagatavota turpat Juzefovas parkā no līdzi atvestajiem kabačiem.

Pasākuma noslēgumā visi baudīja īpašo kabaču zupu un līdzatvestos gardumus – kabaču pankūkas, kabaču ikrus, kabaču torti un daudzus citus ēdienus, kuru receptes pamatā ir kabacis.

Par piedalīšanos pasākumā un Juzefovas parka pieskandināšanu ar skanīgām dziesmām pasākuma rīkotāji pateicas Daugavpils novada kolektīviem – Naujenes kultūras centra folkloras kopai „Rūžeņa” (vad. I. Zeile), Dubnas pagasta folkloras kopai „Atzola” (vad. M. Umbraško), Ambeļu kultūras nama folkloras kopai „Speiga” (vad. I. Skutele), Vaboles etnogrāfiskajam ansamblim „Vabaļis” (vad. A. Uškāns), Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopai „Dyrbyni” (vad. A. Briška), Daugavpils LKC folkloras kopai „Dzīsme” (vad. L. Vaivode), Krāslavas novada kolektīviem – Ūdrīšu pagasta folkloras kopai „Rudzutaka” (vad. A. Tuče), Izvaltas folkloras kopai „Izvoltīši” (vad. A. Leikuma), Izvaltas folkloras kopai „Mozī latgalīši” (vad. S. Stivriņa), Vārkavas novada folkloras kopai „Vecvārkava” (vad. R. Kairāns) un Ilūkstes novada Bebrenes pagasta folkloras kopai „Ritam” (vad. R. Kalvāne).

Naujenes kultūras centra kolektīvs pateicas Regīnai Prohovskai, Varim Vilcānam, Valdim Grebežam un Višķu amatnieku ciema meistarēm, Naujenes novadpētniecības muzeja vadītājai Evitai Kusiņai-Koļesnikai, Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai Inārai Miglānei un darbiniekiem par atbalstu un veiksmīgu sadarbību!

 

Par finansiālu atbalstu pateicamies Latgales reģiona attīstības aģentūrai, Valsts kultūrkapitāla fondam, A/S Latvijas valsts meži, Daugavpils novada domei un Naujenes pagasta pārvaldei. 

 

Uz tikšanos Juzefovā nākamgad!

 

              

Informāciju sagatavoja:

Naujenes kultūras centra vadītāja

Olga Kuzmina

Tālr.: +371 65474268

E-pasts: naujene_kc@inbox.lv