Naujenes pagasta kauss armvrestlingā 2. posms

REĢISTRĒJIES

NOLIKUMS

Mērķi un uzdevumi

 1. Popularizēt un veicināt  armvrestlinga attīstību Naujenes pagastā un Augšdaugavas  novadā.
 2. Veicināt pagasta iedzīvotāju interesi par sporta aktivitātēm.
 3. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana.
 4. Bērnu un jauniešu piesaiste sportam.
 5. Noskaidrot 2022. gada Naujenes pagasta kausa ieguvējus armvrestlingā

Laiks un vieta

 1. Naujenes pagasta kausa 2. posms armvrestlingā notiks 2022. gada 30. jūlijā plkst. 12:00.
 2. Sacensības notiks Naujenes pagasta sporta zālē, Locikos, Muzeja ielā 6.
 3. Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā līdz plkst. 11.45.

Sacensību vadība

 1. Sacensības organizē un vada Naujenes pagasta pārvalde. Sacensību galvenais tiesnesis Sandris Šedis (tel. 22019135)

Dalībnieki

 1. Sacensības ir atklātas. Sacensībās piedalās Naujenes pagasta, Augšdaugavas novada un citu pašvaldību iedzīvotāji un sportisti. Atļauts piedalīties 2008. gadā dzimušiem un vecākiem dalībniekiem.
 1. Dalībnieki ar savu parakstu sacensību protokolā, apliecina, ka paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā, kā arī neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību atspoguļošanai presē un personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzīves vieta (pagasta nosaukums)) ievadi un publicēšanu sacensību protokolos un presē. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu obligāti jābūt ārsta vai vecāku atļaujai.

Sacensību reglaments 

 1. Sacensības notiek pēc WAF (World armwrestling federation) apstiprinātiem armvrestlinga noteikumiem (http://www.armwrestling.lv/armrestlings/noteikumi/)

Sacensības notiek divcīņā (labā plus kreisā roka) pēc divmīnusu sistēmas. Uzvarētājus svaru kategorijās nosaka pēc izcīnīto vietu punktu summas:

 1. vieta – 25 punkti
 2. vieta – 17 punkti
 3. vieta – 9 punkti
 4. vieta -5 punkti
 5. vieta- 3 punkti
 6. vieta- 2 punkti

Vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu iegūst sportists ar mazāko personīgo svaru.

Sportisti startē sporta apģērbā un apavos, aizliegts lauzties, ja uz rokām atrodas juvelieru izstrādājumi vai citas rotaslietas.Cīņas sākas pēc tiesneša signāla – READY… GO!!!

 1. Pēc galvenajām sacensībām notiks spēka pārbaudījumi un konkursi, kur dalībnieki varēs pārliecināties par savu plaukstas un roku spēku, izpildot dažādus armvrestlinga vingrinājumus.

Sacensību kategorijas

 1. Sacensības notiks trīs kategorijās:

Vīri OPEN

Jaunieši OPEN (-21 gadam)

Jauniešiem atļauts piedalīties arī vīru kategorijā!

Vērtēšana

 1. Katrā no posmiem tiek noskaidroti trīs labākie sportisti katrā no kategorijām. Kopumā tiks aizvadīti 4 posmi, katrā no posmiem dalībnieki krāj punktus kopvērtējumam, kur pēc pēdējā posma arī tiks noskaidroti kopvērtējuma uzvarētāji.

Apbalvošana

 1. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā posmā tiek apbalvoti ar medaļām. Kopvērtējuma uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem un balvām. Spēka konkursu uzvarētāji ar piemiņas balvām.

Pieteikumi

 1. Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā līdz plkst. 11:45. Iepriekšējie pieteikumi līdz 29. jūlijam jāiesniedz pa tālruni 22019135 vai e–pastā: sandris.sedis@gmail.com vai aizpildot pieteikuma anketu!