NAUJENES PAGASTA KAUSS ARMVRESTLINGĀ 2021

REĢISTRĀCIJAS ANKETA – REĢISTRĒJIES!

NOLIKUMS

Mērķi un uzdevumi

 1. Popularizēt un veicināt  armvrestlinga attīstību Naujenes pagastā un Augšdaugavas novadā
 2. Veicināt Naujenes pagasta un Augšdaugavas novada iedzīvotāju interesi par sporta aktivitātēm
 3. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana
 4. Bērnu un jauniešu piesaiste sportam
 5. Noskaidrot 2021. gada Naujenes pagasta kausa ieguvējus armvrestlingā

Laiks un vieta

 1. Naujenes pagasta kauss armvrestlingā notiks 2021. gada 9. oktobrī plkst. 11:00
 2. Sacensības notiks pie Naujenes kultūras centra, Locikos, Muzeja ielā 6
 3. Ņemot vērā valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības sacensības notiks ārā, tāpēc apģērbu izvēlēties atbilstoši laika apstākļiem
 4. Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā līdz plkst. 10.45

Sacensību vadība

 1. Sacensības organizē un vada Naujenes pagasta pārvalde. Sacensību galvenais tiesnesis Sandris Šedis (tel. 22019135)

Dalībnieki

 1. Sacensības ir atklātas. Sacensībās piedalās Naujenes pagasta, Augšdaugavas novada un citi iedzīvotāji un sportisti. Atļauts piedalīties 2007. gadā dzimušiem un vecākiem dalībniekiem.
 1. Dalībnieki ar savu parakstu sacensību protokolā, apliecina, ka paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā, kā arī neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību atspoguļošanai presē un personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzīves vieta (pagasta nosaukums)) ievadi un publicēšanu sacensību protokolos un presē. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu obligāti jābūt ārsta vai vecāku atļaujai.

Sacensību reglaments 

 1. Sacensības notiek pēc WAF (World armwrestling federation) apstiprinātiem armvrestlinga noteikumiem (http://www.armwrestling.lv/armrestlings/noteikumi/)

Sacensības notiek divcīņā (labā plus kreisā roka) pēc divmīnusu sistēmas. Uzvarētājus svaru kategorijās nosaka pēc izcīnīto vietu punktu summas:

Ø  vieta – 25 punkti

Ø  vieta – 17 punkti

Ø  vieta – 9 punkti

Ø  vieta -5 punkti

Ø  vieta- 3 punkti

Ø  vieta- 2 punkti

Vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu iegūst sportists ar mazāko personīgo svaru.

Sportisti startē sporta apģērbā un apavos, aizliegts lauzties, ja uz rokām atrodas juvelieru izstrādājumi vai citas rotaslietas.

Cīņas sākas pēc tiesneša signāla – READY… GO!!!

 1. Pēc galvenajām sacensībām notiks spēka pārbaudījumi un konkursi, kur dalībnieki varēs pārliecināties par savu plaukstas un roku spēku, izpildot dažādus armvrestlinga vingrinājumus.

Sacensību kategorijas

 1. Sacensības notiks sešās kategorijās:

Vīri OPEN Labā roka

Vīri OPEN Kreisā roka

Juniori OPEN Labā roka (13 – 18 gadiem)

Juniori OPEN Kreisā roka (13 – 18 gadiem)

Sievietes OPEN Labā roka

Sievietes OPEN Kreisā roka

Junioriem atļauts piedalīties arī pieaugušo kategorijās!

Ņemot vērā dalībnieku skaitu sacensību dienā sacensību kategorijas un reglaments var tikt mainīts!

Apbalvošana

 1. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un kausiem.

Pieteikumi

 1. Pieteikumu var aizpildīt elektroniski “Naujene Sporto” facebook lapā, naujene.lv portālā. Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā līdz plkst. 10:45. Iepriekšējie pieteikumi līdz 8. oktobrim jāiesniedz pa tālruni 22019135 vai e–pastā: naujene.sports@gmail.com.