Naujenes pagasta Kraujas ciemā pabeigti triju ielu rekonstrukcijas darbi

Naujenes pagastā noslēdzies Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” daļēji atbalstītais projekts „Naujenes pagasta Kraujas ciema Dārza ielas 0,000-0,280, Strādnieku ielas 0,000-0,780, Meža ielas 0,000-0,580 rekonstrukcijas 2.posms”, kura rezultātā ir noasfaltētas ielas Kraujas ciemā 1,64 km garumā. Kopējais projekta finansējums sastādīja Ls 200111. Pēc projekta izvērtēšanas LAD, būs iespējams saņemt projektā paredzēto publisko finansējumu (Ls 126000), papilddarbi būs apmaksāti no Naujenes pagasta pārvaldei piešķirtā Daugavpils novada domes finansējuma un starpība Ls 55 tūkstoši būs segta no Daugavpils novada domei piešķirtā aizņēmuma.