Naujenes pagasta pārvalde piedāvā iznomāt neapbūvētās zemes vienības

Nr.p.k. Nosaukums Ciems Kadastra apzīmējums Platība, ko var iznomāt (ha) Kādiem mērķiem tiek piedāvāts
1 „Rūžeņas” Naujene 44740030156 0.50 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
4 „Jaunkaukuri” Vasarnīcas 44740060058

Rezerves zeme

0.36 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
8 Kašatniki Kašatniki 44740010653

Starpgabals

0.05 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
11 „Taimiņu mājas” Ļukeniški 44740040279

Starpgabals

2.80 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, Daļa aizaugusi ar krūmiem
12 Kašatniki 44740010716 0,50 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, smiltaina un aizaugisi ar krūmiem
13 Stropica 44740010697 0,60 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
14 Eglīte 44740010633 0,02 Vasarnīcu izveidošanai
15 Pritikina 44740040021 0,50 Aizaudzis
16 Purviņi Pritikina 44740040223 0,95 Aizaudzis ar krūmiem
17 Brūkleņu māja Kreipāni 44740040280 3,35 Aizaudzis ar krūmiem
18 Dileviči 44740080333 1,50 Purvains
19 Debeszīles Sargeliški 44740080228 2,05 Daļa aizaugusi ar krūmiem-Starpgabals
20 Kļavnieki Bandališki 44740090427 2,60 Daļa aizaugusi ar krūmiem
21 Zaķīši Melderiški 44740090063 0,50 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
22 Vasargeliški 44740090430 0,80 Purvains un ar krūmiem
KOPĀ 17,08