Naujenes pagasta turnīrs “Dvieļu volejbolā”

Mērķis un uzdevumi

  1. Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu bērnu un pagasta iedzīvotāju vidū;
  2. Stiprināt sportisko garu un draudzības saites starp Naujenes pagasta bērniem un jauniešiem;
  3. Veicināt pagasta bērnu un jauniešu interesi par aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējām;
  4. Noteikt dvieļu volejbola turnīra uzvarētājus;

Dalībnieki 

Sacensībās piedalās Naujenes pagasta iedzīvotāji, bērni un jaunieši (vecumā no 5 gadiem). Dalībnieki startē pāros (komandā pa 2)

Sacensību organizēšana un vadība

Dvieļu volejbola turnīru organizē Naujenes pagasta pārvalde. Sacensības tiesā Naujenes pagasta pārvaldes nozīmēti tiesneši. Sacensību galvenais tiesnesis – Sandris Šedis un Linda Laizāne.

Laiks un vieta

Dvieļu volejbols notiks 22. jūlijā no plkst. 16:30 līdz 19:00, Naujenes ciema volejbolā laukumā.             

Vērtēšana     

            Sacensības notiks komandās (komandā 2 cilvēki), komandas tiks sadalītas grupās un izspēlēs apļa turnīru un izslēgšanas spēles. Spēle norisināsies vienu setu līdz vienpadsmit punktiem. Pie 6. punkta komandas mainās laukuma pusēm.

Apbalvošana

Sacensībās tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Pieteikumi

Obligāta dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 22019135 naujene.sports@gmail.com vai 29826547 linda.laizane@naujene.lv.

 

*Pasākuma  programma un pasākumu norises vieta un laiks var tikt mainīta atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem!