Naujenes pagastā viesojās delegācija no Valkas novada domes

9.decembrī Naujenes pagastā viesojās delegācija no Valkas novada domes. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Naujenes pagasta pārvaldes darba organizāciju un struktūru, ka arī apmeklēt pagasta izglītības un kultūras iestādes.

Iepazīšanās sākās ar Naujenes pagasta pārvaldes apmeklēšanu, kur   vadītāja Ināra Miglāne pastāstīja par Naujenes pagasta struktūru, izglītības, kultūras, komunālās un veselības nozaru attīstību, uzņēmējdarbību un lauksaimniecību, ka arī citiem svarīgiem jautājumiem.

—–Naujenes novadpētniecības muzejā viesus sagaidīja muzeja direktore Evita Kusiņa – Koļesņika, kas novadīja ekskursiju par jaunām, renovētām muzeja telpām.

Vizītes turpinājumā viesi apmeklēja Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”. Vadītāja Anna Vaidere pastāstīja par iestādes darba specifiku, kā arī viesi apskatīja izremontētās telpas un jauno piebūvi.

Lāču pamatskolas direktors Andris Meškovskis sagaidīja Valkas novada delegāciju pie jaunās skolas sporta zāles, un iepazīstināja ar skolas renovācijas projekta gaitu un rezultātiem.

Vizītes galamērķis Naujenes pagastā bija Naujenes jauniešu iniciatīvas un sporta centra apmeklēšana. Direktors Edgars Kucins pastāstīja par jauniešu brīvā laika pavadīšanas un sporta iespējām, iepazīstināja viesus ar nesen atklātā Kraujas sporta laukuma projekta realizāciju.

 

Teksts un foto: Aļona Annišineca