Naujenes pamatskola

“Man ir tas, ko esmu paveicis”
/J.V.Gēte/

 

Naujenes pamatskola:

  • Direktors: Pāvels BROVKINS,
  • Adrese: Stacijas ielā 8, Naujenes ciems, Naujenes pag., Augšdaugavas novads
  • Tālrunis: +371 654 76858,
  • E-pasts: pamatskola@naujene.lv

Personas datu apstrādes Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība, (Naujenes pamatskola, reģistrācijas Nr.4212900511, Stacijas iela 8, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV 5462, tālr. 65476858, e-pasts: pamatskola@naujene.lv)

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv, tālr.: 65422281

Personas datu aizsardzības politika: šeit

 

PAR SKOLU

VĒSTURE

SKOLAS DARBINIEKI

MŪSU SASNIEGUMI

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

SKOLAS TRADICIONĀLIE PASĀKUMI

PROJEKTI

STATISTIKA

AKTUALITĀTES