Naujenes pamatskolā aktīvi gatavojas jaunajam mācību gadam

Saulainā vasara strauji tuvojas beigām, un līdz jaunā mācību gada sākumam palikušas vien nepilnas divas nedēļas. Par to, ka 1. septembris pavisam tuvu, liecina arī rosība Naujenes pamatskolā. Gan tehniskie darbinieki, gan pedagogi, kuri atgriezušies no atvaļinājuma, steidz paveikt iecerētos darbus, lai skolēniem būtu patīkami mācīties un uzturēties izglītības iestādes telpās un tās apkārtnē. Augusta beigās novērtējam paveikto, secinām, kas vēl jādara un kaļam nākotnes plānus.

Vasaras brīvdienās, kad skolēni un skolotāji atpūtās skolā noritēja pirmā stāva telpu remontdarbi. Visās klasēs tika mainīts grīdas segums – noņemts vecais segums, izlīdzināta grīda un uzklāts lamināts, kuru skolas 120 gadu jubilejā uzdāvināja SIA “KURŠI”, kā arī  nokrāsotas sienas.  1.klases skolēnus jau gaida jauni un ērti darba galdi un krēsli.

Daudz tiek darīts pie skolas teritorijas labiekārtošanas. Skolas pagalmā mūsu skolēni starpbrīžos varēs ne tikai pastaigāties, bet arī spēlēt dažādas spēles – klasītes, vingrinājumi uz koordināciju, bet laiku varēs noteikt pēc saules pulksteņa. Savukārt pie skolas ieejas un stadiona ir uzstādīti soliņi.

Patiess prieks ir par to, ka skolēni un skolotāji ir nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Pozitīvi vērtējams fakts, ka skolā ir stabils pedagogu kolektīvs, nav kadru mainības un vakanču.

Mūsu skolas folkloras kopas “Mazā Rūžeņa” dalībnieki vasaras periodā aktīvi koncertēja kopā ar Naujenes kultūras centra folkloras kopu „Rūžeņa”. Kopā ar folkloras kopas dziedātājām mazie mākslinieki sadziedājās folkloras festivāla “BALTICA 2018” pasākumos. 16. jūnijā Rīgā kopā ar pārējām Latgales folkloras kopām pieskandināja Kronvalda parku, kur septiņās vietās gar Rīgas kanāla malu tika izdziedātas skaistākās kultūrvēsturiskā novada tautasdziesmas, bet 21.jūnijā devās uz saulgriežu svinēšanu Dagdā, kā arī augustā uzstājās Naujenes pagasta svētkos.

Atvaļinājuma laikā skolas darbinieki ne tikai atpūtās, bet arī turpināja jauno prasmju apguvi kādos no piedāvātajiem kursiem. Tā sākumskola skolotāja Alita KOKINA uzsāka mācības LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra (SIIC) kursos “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”, savukārt skolas sekretāre Aleksandra SEMJONOVA un skolotāja A.Kokina piedalījās mācībās „Digitāā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi“. Mācības notiek Vides aizsardzības un reģionālās attistības ministrijas īstenotās integrētās komunikācijas un mācību programmas „Mana Latvija.lv. Dari digitāli!“ ietvaros.

Aktīvi strādājot, mācoties un interesanti  atpūšoties, esam sagatavojušies jaunā mācību gada uzsākšanai. Priecē tas, ka katru gadu, ejot solīti pa solītim, mūsu skola kļūst arvien sakoptāka, modernāka un skolas radošajam garam atbilstošāka! Mūsu skola ir vieta, kurā “dzīvo” draudzīga ģimene, kopā ejot pa izaugsmes taciņu ikdienā, svinot svētkus un cīnoties ar izaicinājumiem

Skolā var strādāt tad, ja tajā saticīgā saimē darbojas trīs puses. Esmu priecīgs, ka manā skolā ir ļoti atbildīgi skolotāji, par savu nākotni domājoši skolēni un rūpīgi vecāki. Kopā mēs varam priecāties par to, ka mūsu skola līdz šai dienai ir ļoti enerģiska, aktīva un tikpat mīļa katram. Un tāpēc mēs droši varam teikt, ka arī turpmāk mūsu skola pulcēs ap sevi daudz interesantu, radošu un mērķtiecīgu cilvēku, arī turpmāk mēs varēsim dot iespējas jebkuram, kurš ir ienācis mūsu kopīgajā ģimenē.

Fotogalerija

Foto: Naujenes pamatskolas arhīvs