Naujenes pamatskolā apguva ugunsdrošību un pareizu evakuāciju

20. septembrī Naujenes pamatskolas mācību procesu pēkšņi pārtrauca trauksmes signalizācija, skolēni skolotāju vadībā nekavējoties devās uz izeju un pameta skolas telpas. Šoreiz gan tā bija mācību trauksme, lai pārliecinātos, vai skolēni un personāls zina, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā un kā pareizi pamest telpas. Apmācības uzdevums bija saskaņota, ātra un precīza dežuranta un atbaidīgo darbinieku rīcība ugunsgrēka vai cita apdraudējuma radītas evakuācijas gadījumā.

Skolēnu evakuācija notika operatīvi – visi skolēni skolas ēku atstāja aptuveni 3 minūšu laikā.

Pēc mācību evakuācijas skolēniem tika izskaidroti dažādi ugunsdrošības noteikumi, kā arī bija iespēja praktiski izmēģināt ugunsdzēšamo aparātu.

Apmācības vadīja atbildīgā persona par evakuācijas apmācībām, ugunsdrošības speciāliste Vija FRĪDA

FOTOGALERIJA