Naujenes pamatskolā izskanējis pēdējais zvans

Šis brīdis vienreizējs un skaists bez gala,

Ko gribas paņemt visai dzīvei līdz,

Lai veldzes būtu gana ceļam tālam,

Lai tā kā avots cauri mūžam stīdz…

Kad pavasaris ir pašā plaukumā, katrs skolēns sāk izjust īpašu nemieru. Vienai daļai maija beigas vēsta par vasaras tuvošanos un ilgi gaidīto skolēnu vasaras brīvlaiku, bet otrai – par satraukumu pirms eksāmeniem, to rezultātiem un skolas izlaidumu. Šajā laikā visā Latvijā 9. un 12. klašu skolēniem skan  Pēdējais zvans. Tā ir diena,  kad beidzas mācību stundas un sākas gatavošanās eksāmeniem, diena, kad kavēties atmiņās par skolas gadiem, pateikties skolotājiem un skolas darbiniekiem. 

Šī gada 17. maijā arī Naujenes pamatskolā 9. klašu skolēnus un viņu audzinātāju Zinaīdu PAULIŅU pasākuma vadītāji Diāna LAPIŅA un Artjoms GOLUBS aicināja uz Pēdējo zvanu skolas aktu zālē. 

Topošos absolventus skolas zālē ievadīja 1. klases skolēni, kā arī klases audzinātāja Zinaīda PAULIŅA un 1.klases audzinātāja Alita KOKINA, tos ar aplausiem un muzikāliem sveicieniem sagaidīja viesi, skolasbiedri, skolotāji un vecāki.

Skolas direktors Pāvels BROVKINS, uzrunājot gaviļniekus, atzina, ka dzirdot pēdējā zvana skaņas, tās raisa gan prieku par labi padarītu darbu, gan arī skumjas par to, ka cilvēka dzīvē ir noslēdzies kāds posms. Viņš 9. klases skolēniem vēlēja izdarīt pareizās izvēles, dzīvojot un mācoties aizraujošā un gudrā vidē.

Šajā svētku dienā nākamos absolventus sveica Daugavpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita ZARAKOVSKA un Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra MIGLĀNE. J. Zarakovska Naujenes pamatskolai pasniedza Daugavpils novada domes Pateicības rakstu par iegūto 2. vietu mācību olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 3. vietu interešu izglītības darbā pamatskolu grupā. Daugavpils novada domes vārdā skolēniem, kuri piedalījušies dažādās olimpiādēs un konkursos, Izglītības pārvaldes vadītāja pasniedza Pateicības. Augstākos sasniegumus nopelnījušie skolēni saņēma arī naudas balvas. Pateicības saņēma: Inna IVANOVA (6.kl.) un Ņikita ŠIŠKINS (6.kl.) – 1. vieta matemātikas olimpiādē, Maksims ROMANOVS (9.kl.) – 2. vieta vēstures olimpiādē, Mārtiņš VAIKULS (8.kl.) – 2. vieta informātikas un 2. vieta angļu valodas olimpiādē, Ksenijai PANOVSKA (5.kl.) – atzinība vizuālās mākslas olimpiādē, Estere SVOKA (9.kl.) – par sasniegumiem latviešu valodas olimpiādē, Kaspars MUKĀNS (9.kl.) – par sasniegumiem fizikas olimpiādē. Skolotāji:

Pateicības tika pasniegtas arī skolotājiem, kuri palīdzēja skolēniem sagatavoties olimpiādēm: informātikas un matemātikas skolotājai Ligitai KURSIŠAI, angļu val. skolotājai Natašai SEMJONOVAI, vēstures skolotājai Ingai ČALENKO, vizuālās mākslas skolotājai Sandrai KOKINAI, kā arī vecākiem, kuri atbalstījuši savus bērnus.

Janita ZARAKOVSKA 9. klases skolēniem Daugavpils novada domes vārdā pasniedza dāvanas – Power bank akumulatoru lādētāju.

Nākamos absolventus svētkos sveica 1. klases ķipari, kuri uzdāvināja ne tikai dziesmu un dzejoļus, bet arī atmiņas par bērnību – ziepju burbuļus. Savukārt 8. klases skolēni ne tikai sveica savus skolasbiedrus un uzdāvināja viņiem svētku pīrāgu, bet arī pārbaudīja, cik labi devītklasnieki zina skolu un klases audzinātāju. Kopā pavadītos gadus atcerējās un vēlēja sekmīgi nokārtot eksāmenus 9. kl. audzinātāja Zinaīda PAULIŅA.
            Šajā mazliet skumīgajā dienā nākamos absolventus sveica māsas Veronika un Ksenija PANOVSKAS,  vokālais ansamblis „Spurgaliņas”, 1.-7.kl. koris.

Uz pēdējo zvanu bija ieradušies arī vecāki, kuru acīs mirdzēja gandarījuma asaras, ka viņu lolojumi tik nemanot izauguši un nu jau ir tikai soļa attālumā no lielās dzīves sliekšņa.

Arī paši gaviļnieki, dāvājot visiem ziedus, sirsnīgu vārdus, dziesmu un deju, teica paldies skolotājiem par gūtajām zināšanām, tehniskajiem darbiniekiem par darbu, vecākiem par rūpēm.

Pasākuma noslēgumā 1.klases skolēni iezvanīja pēdējo audzināšanas stundu un pavadīja 9.klases skolēnus uz klasi.

Tas bija īpašs, svinīgs un tomēr skumjš brīdis, jo 9. klases skolēniem ir jāšķiras no savas sirmās skolas, skolotājiem, draugiem. Tāda rūgta garša mutē, griezīgs zvans ausīs un cieša nopūta. Pēdējais zvans – tas bija starta signāls eksāmenu sākumam. Vēlam mūsu nākamajiem absolventiem gara stingrību, uzcītību, mērķtiecību, ticību sev un arī vieglo veiksmes pieskārienu! Lai izdodas!

FOTOGALERIJA