Naujenes pamatskola nosvinēja 120 gadu jubileju

Sestdien, 16.decembrī, Ziemassvētkiem atbilstošās noskaņās rotātajās Naujenes pamatskolas telpās satikās skolas bijušie un tagadējie audzēkņi, tagadējie un bijušie skolas skolotāji, darbinieki, viesi, skolas labvēļi, lai kopīgi pārlapotu atmiņu albumu un izstaigātu tik mīļās skolas takas 120 gadu garumā. Vienlaikus tas bija  skolas absolventu un bijušo darbinieku salidojums un tikšanās ar tagadējo izglītības iestādes kolektīvu.

Laika skrējienā ir pieturas – mirkļi, kas ieskanas drošāk, mirkļi, ko ieraksta košāk lielajā vēstures grāmatā. Tāds mirklis bija 16.decembris – Naujenes pamatskolas 120. jubileja. Tā bija satikšanās Laimes zemē –- bērnībā, jaunībā, savā skolā –, ikvienam, kas šīs skolas vārdu ierakstījis savā gājumā.

Atmiņu kamolīti sākām tīt Naujenes Novadpētniecības muzejā, kur līdz 2005.gadam atradās skola. Kuplā pulkā muzejā sapulcējās gan skolas absolventi, gan arī skolotāji un viesi. Savās atmiņās par skolā nostrādātajiem gadiem dalījās bijusī skolas direktore Olga Bružika,  mājturības skolotāja Regīna Bogdanova un skolas absolvents Baranovska k-gs. Klātesošo atmiņas un sarunas, Naujenes pamatskolas folkloras kopas “Mazā Rūžeņa” skanīgās dziesmas,  ”eļojums” pa muzeju – tas viss kopā radīja sirsnīgu atmosfēru visiem, kas šeit bija atnākuši.

Salidojuma dalībnieki atmiņu kamolīti turpināja tīt  tagadējās Naujenes pamatskolas telpās. Tikšanās skolas aktu zālē izvērtās sirsnības caurstrāvotā, gluži vai ģimeniskā pasākumā, jo daudzi no klātesošajiem savulaik bija un ir šīs skolas bērni. Un skola ir mājas, un mājas ir ne tikai tā vieta, kur tu dzīvo, bet kur tevi sagaida, saprot un samīļo.

Pasākuma organizatoru košiem triepieniem liktie akcenti jubilejas svinību norisē ļāva izsekot skolas dzīvei no tās atklāšanas brīža līdz mūsdienām. Vakarā gaitā muzikālus sveicienus visiem sniedza skolas kolektīvi:  2. – 6.klašu koris, apvienotais „Ķipariņu” un „Spurgaliņu” vokālais ansamblis, solisti Santa Bule, Dāvis Daniels Kursišs (skolotāja Līvija Koroļkova), skolas mazie dejotāji (vadītāja Anita Smane). Jubilejas koncertā uzstājās vairāki bijušie  skolas audzēkņi, tostarp Zita Nitiša, Anželika Fjodorova, Baiba Svoka, Alīna Lazuko, Anastasija Priekule, Laura Grigorjeva, Vita Kuzmicka, Valdis Kokins. Mums un visiem par prieku jubilejas salidojumā uzstājās Cirka un deju studijas „Vivat” audzēknes Sofija Šakalova un Veronika Dedele (vadītāja un horeogrāfe Katrīna Paukšta), kā arī Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Meldra Kokina un Veronika Panovska.

Ar klusuma brīdi godinājām tos skolas audzēkņus, pedagogus un skolas darbiniekus, kuri vairs nestaigā zemes ceļus, bet mīt Dieva debesu dārzos.

Skolu jubilejā sveikt bija ieradušies daudzi draugi, atbalstītāji, kolēģi un skolas labvēļi. Paldies par sirsnīgajiem vārdiem, dāvanām un atbalstu Daugavpils novada domes izpilddirektorei Vandai Kezkai un izpilddirektores vietniekam Aleksandram Aizbaltam, domes deputātiem J.Belkovskim, J.Livčānam, A.Mackevičam,  Izglītības pārvaldes vadītājai Janitai Zarakovskai, Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai Inārai Miglānei un bijušajai pagasta priekšsēdētājai Vasilisai Pudovkinai. Pasākumā tika sumināts arī skolas personāls un pateikts paldies viņiem par godprātīgu un apzinīgu darbu ikdienā.

Sveikt savus kolēģus un draugus skolas jubilejā ieradās  uzticīgie  kaimiņi, sadarbības partneri, pieredzes apmaiņas krājkasītes dalībnieki un vienkārši labi kolēģi no Naujenes pagasta iestādēm – Lāču pamatskolas, NPII “Rūķītis”, kultūras centra, Sociālā dienesta, Mūzikas un mākslas skolas, bērnu nama. Jubilejā mūs sveica arī SIA “Meliors Krauja” valdes priekšsēdētājs Antons Soms, SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” valdes priekšsēdētājs Aivars Elksniņš un tehniskais direktors Ludvigs Lapinskis, kā arī BN ‘’Kurši”, Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas Austrumu nodaļas priekšnieks Jānis Miglāns un LIZDA Daugavpils un Ilūkstes novada arodbiedrības priekšsēdētāja Kristīne Junkule.

Pasākums noslēdzās ar skolas direktora Pāvela Brovkina “paldies” vārdiem visam skolas kolektīvam par jubilejas pasākuma sagatavošanu, visiem ciemiņiem par atbalstu un dāvanām, skolotājiem-senioriem un absolventiem par iespēju un vēlēšanos ierasties svētkos, skolēniem, viņu vecākiem un visiem, kuri pagodināja skolu ar savu klātbūtni nozīmīgajā 120 gadu jubilejā. Pēc svinīgā  pasākuma klasēs turpinājās groziņballe, bet visam pāri vijās doma, ka Naujenes pamatskolas gars nezudīs nekad!

Naujenes pamatskola vienmēr ir bijusi radošu ideju šūpulis, mājas, patvērums, labu zināšanu ieguves vieta, kur laimīgi ir bijuši visi, kas to vēlējušies, jo iespēja tika dota visiem – gan skolotājiem, gan skolēniem. Mūsu skola gluži kā dzijas kamoliņš tieši sirdī prot tīties, tinas, tinas un tinas ap mums, pār mums un mūsos – vairs nevaram atšķetināt, jo mēs vienā kamolā satīti…

Lai svētkos gūtās pozitīvās emocijas un gandarījums dod mums spēku un enerģiju darboties un būt lepniem, ka esam piederīgi Naujenes skolai!

Fotogalerija