Naujenes pamatskolā turpinās grāmatu lasīšanas karuselis

Šis rudens liek visiem “Bērnu žūrijas” grāmatu cienītājiem pārkārtoties un mācīties dzīvot nedaudz citādāk – ievērojot vissvarīgākos drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 situāciju. Taču Naujenes pamatskolas sākumskolas skolēniem joprojām patīk lasīt grāmatas, jo īpaši – lasīt un vērtēt “Bērnu žūrijas” grāmatas. Visinteresantākās ir tās lasīšanas stundas, kad ciemos ierodas Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA.

Arī 28. oktobrī viņa ieradās ciemos pie saviem mazajiem draugiem, bet šoreiz ļoti neparastā veidā. Bibliotekāre Aiga mūsu audzēkņiem atsūtīja video, kurā lasīja V.Ķerus grāmatu “Meža meitene Maija”. Stundu viņai vadīt palīdzēja skolotāja Zinaīda PAULIŅA, kura skolēniem piedāvāja pildīt bibliotekāres Aigas sagatavotos uzdevumus.

Stundas sākumā 3. un 4.klases skolēni tika iepazīstināti ar grāmatas autoru Viesturu Ķerus, kurš ir ornitologs un mežu aizstāvis. Viestura Ķerus grāmata Meža meitene Maija” ieguva Latvijas Literatūras gada balvu kā labākā bērnu grāmatu kategorijā.

Klausoties bibliotekāres video lasījumu, audzēkņi uzzināja, ka grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni dzīvo mežā — mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu pētnieks, kas meitai prot izskaidrot dabas norises, iepazīstināt ar putniem un dzīvniekiem, ņem Maiju līdzi putnu skaitīšanas un gredzenošanas ekspedīcijās. Lai gan ik rītu Maija dodas uz bērnudārzu pilsētā, viņas ikdienas pasaulē ir gan koki un dažādu putnu dziesmas, gan dīķis ar zivīm un vardēm, gan skudrupūznis, eži, āpsis un pat mežacūkas.

Stundas turpinājumā, darbojoties grupās un klausoties bibliotekāres Aigas uzdevumus un skolotājas Zinaīdas PAULIŅAS norādījumus, bērni noteica putnus, izpētīja dažu putnu ceļu uz siltajām zemēm, atkārtoja, kas ir gājputni un nometnieki, kā arī vajadzēja atpazīt putnus, klausoties to dziesmas. Bibliotekārās stundas noslēguma bērni aizrautīgi  spārnotos draugus arī zīmēja.

Paldies bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI par bērnu mudināšanu lasīt grāmatas, par interesanti un saistoši izstrādātajām bibliotekārajām stundām!

Fotogalerija