Naujenes pamatskolas 1.kl. skolēnu ceļojums grāmatu pasaulē

Bibliotēka ir grāmatu krātuve,  tur dzīvo daudz grāmatu. Bez grāmatas taču nav iedomājama mūsu dzīve, cilvēkam jāmācās, lai kļūtu gudrs un izglītots, bet zināšanas cilvēkam dod grāmata.

Lai tuvāk iepazītos ar krātuvi, kur dzīvo daudz grāmatu, piektdien, 23. novembrī, 1.klases skolēni devas interesantā un izzinošā ceļojumā uz Naujenes tautas bibliotēku. Lielākā daļa no bērniem bibliotēkā bija pirmo reizi. Daži bija ciemojušies iepriekš ar vecākiem. Bērni ir jau iemācījušies lasīt, tāpēc jāķeras pie grāmatu lasīšanas.

Bibliotēkā mūs sagaidīja Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA. Sākumā viņa skolēnus iepazīstināja ar bibliotēkas telpām. Pirmklasnieki uzzināja, kas ir Lasītāju zāle, Abonements, uzzināja, kur atrodas enciklopēdijas, vārdnīcas, žurnāli, iepazinās ar  grāmatu izkārtojumu. Visi kopā noskaidrojām, ka jāprot ne tikai lasīt, bet jāzina un jāievēro bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Tālāk devāmies uz Bērnu nodaļu, kur skolēni iepazinās ar atbilstoša satura un vecuma literatūru. Kopā ar bibliotekāri Aigu iepazināmies ar “Bērnu žūrijas 2018” kolekcijas grāmatām. Esam apņēmušies izlasīt visas grāmatas, kas atbilst 1.kl. skolēnu vecumam. Mums būs jāizlasa sešas grāmatas. Ulrikas Kesteres grāmatu “Nelūgtie ciemiņi” izlasījām kopā ar bibliotekāri Aigu. Uzzinājām par Trusīti, kas par trim burkāniem nopērk vasarnīcu, un pat nenojauš, ka ticis arī pie mežonīgiem, nelūgtiem viesiem: dārzā mājo Tīģeris, Lauva, Gepards un Pantera. Zvēri plosās pa dārzu, rauj puķes un plēš no kokiem mizu. Ko iesāks Trusītis? Ja gribat uzzināt atbildi uz šo jautājumu, tad ejiet uz Naujenes tautas bibliotēku un izlasiet šo interesanto grāmatu. Pirmklasnieki ne tikai uzmanīgi par Trusīša piedzīvojumiem, bet  arī skatījās  grāmatas ilustrācijas. Kopā ar bibliotekāri bērni pārrunāja ne tikai grāmatas saturu, bet arī atcerējās, kā jāuzvedas ciemos, kā jāizklaidē ciemiņi. Viesošanās noslēgumā Bērnu nodaļas vadītāja aicināja viesus, 1.klases skolēnus, arī uz nelielu izklaidi.

Dodoties mājās, bērni izteica vēlmi un apņēmību nākt un kļūt par bibliotēkas lasītājiem. Pavadītais laiks Naujenes tautas bibliotēkā paskrēja nemanot….1. klase ar lielāko prieku atkal atgriezīsies, lai smeltos jaunas zināšanas par grāmatu pasauli.

Gribam teikt lielu PALDIES Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai SOLDTJONOKAI par uzaicinājumu un interesantu, izzinošu pasākumu!

Fotogalerija