Naujenes pamatskolas 1. klases skolēnu Burtiņu svētki

Kad atver vāku grāmatai-

Tur stāv aiz burta burts.

Kad dziļāk ej un ieskaties,

Tur vārds aiz vārda stāv.

Ej vārdu mežā, skaties pats,

Ko proti ieraudzīt.

                        /Vija Gune/

28. februārī Naujenes pamatskolas 1. klases skolēni svinēja Burtiņu svētkus. Pirmklasnieki, kopā ar klases audzinātāju Valiju KAVINSKU un priekšmetu skolotājiem, ilgu laiku gatavojās šim nozīmīgajam notikumam. Nejaukā gripa mazliet paretināja pirmklasnieku rindas, jo par saviem panākumiem no desmit 1. klases skolēniem varēja pastāstīt septiņi.

Lūk, tas brīdis bija klāt, kad mazākie skolas skolēni bija iemācījušies visus latviešu valodas burtus – gan lasīt, gan rakstīt, un ne tikai burtus – arī teikumus, tekstus un pat lasīt grāmatas!

Ciemos  pie pirmklasniekiem bija atnākuši rūķi Riķis un Ciķis, kas noskaidroja, vai 1. klases skolēni patiešām zina visus burtiņus. Skolēni rādīja, ko māk: skaitīja dzejolīšus, dziedāja dziesmas, dejoja, minēja mīklas. Neviens nepalika bez uzdevuma, arī skatītājiem vajadzēja aktīvi līdzdarboties.

Pirmklasniekus svētkos sveica skolas direktors Pāvels BROVKINS. Viņš savā apsveikumā  uzsvēra lasīšanas lomu  zināšanu apguvē.  Visi  1. klases skolēni saņēma sertifikātus, ka zina burtus un prot lasīt, un tagad skolēnus gaidīs interesantas grāmatas.

Savus sirsnīgus un mīļus sveicienus bija sagatavojuši arī sākumskolas 2., 3. un 4. klašu skolēni. Liels prieks bija par viņu sarūpētajiem apsveikumiem un dāvaniņām!

Protams, ka katram svētku dalībniekam, gatavojoties šim pasākumam, bija gan uztraukums, gan prieks, gan atbildība, lai labi veiktu visu uzdoto!

Pirmās klases skolēni un klases audzinātāja Valija KAVINSKA saka paldies mūzikas skolotājai Silvijai STIVRIŅAI, deju skolotājai Anitai SMANEI, direktora vietniecei ZINAĪDAI PAULIŅAI un 5. klases skolniecēm Veronikai PANOVSKAI un Sabīnei PETROVSKAI (jautrajiem rūķiem) par atbalstu, gatavojoties pirmklasnieku pirmajiem svētkiem.

Svētki bija izdevušies, jo visi smēlās enerģiju no pozitīvajām emocijām, kas strāvoja no mūsu mazajiem gudriniekiem. Taču burtu apgūšana ir tikai sākums ilgajam, grūtajam, bet ļoti interesantajam skolas ceļam. Lai jums, mūsu skolas vismazākie skolēni,  veicas grāmatu lasīšanā un zinību krāšanā!

FOTOGALERIJA